Výsledek hledání

Sdílení informací, zkušeností a příležitostí ke spolupráci, tentokrát z jiného kontinentu. On-line konference, která propojila transferáře a vědce přes oceán.
První Transfera Technology Day 2020, propojující vědu a byznys, zná své vítěze. V silné konkurenci univerzitních týmů získal projekt původců z ÚFCH JH AV ČR a CeTTAV, který spolupracuje na transferu výsledku, skvělé 3. místo.