Výsledek hledání

Jak pojmenovat překážky, které stojí v cestě podpoře převodu výsledků vědecké činnosti do praxe, si vzalo za cíl další vydání diskusní platformy TT Actual. Ožehavé téma si transferáři vybrali v anketě a 18. května se jich k on-line diskusi připojilo 20.
Českobudějovický hotel Clarion bude 3. června hostit Mezinárodní konferenci transferu znalostí a technologií na téma Akademické spin-off společnosti v době (post)covidové. Pořadateli jsou Biologické centrum AV ČR ve spolupráci s JAIP o.p.s. (Jihočeskou agenturou pro podporu inovací). Více o akci řekne Ing. Petr Maršík, vedoucí manažer transferu pořádajícího centra.
Zájem o téma duševního vlastnictví potvrdila účast 37 kolegů z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR na dalším ze seminářů Autorská práva ve vědecké praxi, který pořádalo CETTAV. Přednáška je z cyklu Seminářů na míru, který nabízí základní orientaci v problematice uplatňování výsledků výzkumu v praxi.
Nový projekt CzechInvestu podpoří v následujících 7 letech více než 300 startupů ze sedmi klíčových technologických oblastí. Každý startup bude moci získat podporu až pět milionů korun.