Výsledek hledání

VDI monitor měří a vyhodnocuje signály vysokofrekvenčního EKG a stanovuje parametry popisující dyssynchronii práce srdečního svalu. Na jeho vývoji se podílel tým Ing. Pavla Juráka, Ph.D. z Ústavu přístrojové techniky AV ČR. Sálová verze je svým vybavením a provedením přizpůsobena pro práci během implantace kardiostimulátorů. VDI monitor je nyní ve fází experimentálního zařízení s CE certifikací (lze bezpečně připojit na pacienta) a je ověřován na klinických pracovištích.
7. workshop CTT, pořádal 1. a 2.7. Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci pod záštitou sdružení Transfera.cz. Neformální entrée proběhlo v předvečer akce v centru hanácké metropole. Oficiální program pak začal první prázdninový den prezentací příkladů dobré praxe transferu.
… aneb mezi byznysem a akademickou sférou.
Koncem července přineseme další příběh transferu. VDI monitor měří a vyhodnocuje signály vysokofrekvenčního EKG a stanovuje parametry popisující dyssynchronii práce srdečního svalu.
Softwarové nástroje pro průzkumy trhu, řízení projektů či patentové rešerše, to byla témata dalšího vydání transferářské diskusní platformy TT Actual. On line vydání navštívilo a o zkušenosti se podělilo 21 kolegů z ústavů AV ČR.