Výsledek hledání

Technologie, laboratoře, přístroje je název tištěného katalogu produktových listů, který vydalo Centrum transferu technologií AV ČR. Přehledně ukazuje, jakou šíři výsledků je možné nabídnout průmyslovým podnikům, institucím státní správy a v neposlední řadě výzkumným subjektům doma i v zahraničí. Katalog obsahově čerpá z databáze Portálu transferu AV ČR a je určen pro externí i interní použití.