Výsledek hledání

Na 30 zájemců se připojilo k dalšímu on-line vydáni neformální transferářské diskuze TT Actual. Hostem byl a na dotazy účastníků odpovídal Otakar Fojt, nositel ocenění nejlepší atašé UK Science and Innovation Network 2018 působící na britském velvyslanectví v Praze jako vědecký diplomat. Diskusi řídil Jakub Hruška z pořádajícího Centra transferu technologií (CeTTAV).
V dalším vydání oblíbené transferářské diskuze TT Actual jsme se sešli online v hojném počtu. Pozvání přijala Liliana Berezkinová, podnikatelka a přední poradkyně v oboru nově vznikajících technologií a jejich uplatňování na trhu. Otázky pokládala Lenka Scholzová, vedoucí Cettav a do diskuze se zapojili i jednotliví účastníci.