Výsledek hledání

Co mají vesmírný výzkum a příprava cesty na Mars společného s výzkumem a inovacemi v oboru pěstování plodin a zajištění obživy lidstva? Tato na první pohled vzdálená témata jsou dnes úzce propojena. Evropská kosmická agentura vypisuje projekty a hledá spolupráci v oborech zemědělství a potravinářství.