Výsledek hledání

Dnes si spolu s dalšími členskými státy WIPO/OMPI připomínáme Světový den duševního vlastnictví. Jeho cílem je zvýšit povědomí o vlivu patentů, autorských práv, ochranných známek a designu na naše životy. Dále pak podpořit kreativitu a tvůrčí práci autorů a inovátorů a ocenit jejich příspěvek k rozvoji společnosti. Světový den duševního vlastnictví byl vyhlášen v roce 1970 podepsáním Úmluvy o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví WIPO/OMPI.
Obnova historických památek se dnes neobejde bez moderních metod a postupů. Zcela nový způsob odstraňování vysokomolekulárních látek z povrchu historických materiálů, chráněný patentem, přináší tým Jiřího Rathouského z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR.
Školící program Transferářem snadno a rychle (TT BOOST) přináší účastníkům rozšíření pohledu na transfer znalostí, ale především úvod do problematiky přenosu výsledků vědecké práce do praxe. Do lavic letos zasedlo 11 kolegů z 8 ústavů.
„Po dvou letech pandemie a s ní spojených omezení před námi vyvstala otázka, jak pootevřít dveře k firmám, k nové spolupráci, jak oslovit případné zájemce. To byl impuls pro vznik videa, které mělo za cíl zábavnou a srozumitelnou formou sdělit našim potenciálním i stávajícím partnerům, kdo jsme a co děláme,“ říká Petr Maršík, vedoucí Úseku transferu technologií Biologického centra AV ČR.