Výsledek hledání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Jan Amos Komenský vyhlásilo výzvu TEAMING-CZ I. Celková alokace 2 mld. Kč je určena na podporu projektů, které úspěšně prošly oběma koly hodnocení výzvy programu Horizont Evropa Teaming for Excellence (TfE).
Hravost, interaktivita a aktivní přístup přítomných, tak lze stručně shrnout druhé pokračování programu Transferářem snadno a rychle (TT BOOST). Dvoudenní seminář se věnoval především hodnocení zralosti vědeckých výsledků, TRL a strategii jejich uplatnění a zúčastnilo se ho 9 kolegů z 6 ústavů AV ČR se věnoval.
Své první dvě spin-off firmy chce letos založit Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského Akademie věd ČR. Mají podpořit komerční využití gelů pro citlivou ochranu památek a také další vývoj a budoucí využití výkonného katalyzátoru k jednodušší výrobě metanolu. ČTK to řekli vědci a spoluautoři technologií Jiří Rathouský a Jiří Dědeček a Jiří Trnka pracovník transferu z UFCH JH.
Dlouhodobá podpora rozvoje výzkumu, přenos nových poznatků do praxe a popularizace vědy to jsou hlavní cíle právě založeného Nadačního fondu IOCB Tech. Fond založila techtransferová společnost IOCB Tech, dceřiná společnost Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, a pro první rok svého fungování dostal do vínku 20 milionů korun.