Výsledek hledání

Zajímá vás zhodnocení komerčního potenciálu vědeckovýzkumného projektu, na kterém právě pracujete? Je váš výsledek v pokročilejší či konečné fázi proof of concept a směřuje k uplatnění v praxi? Uvítali byste možnost prezentovat svůj záměr před investičními hodnotiteli a navázat kontakty s byznysovou sférou?
Po dvou letech nucené pandemické přestávky dnes v Praze začíná dvoudenní zasedání TTO Circle, iniciativy Evropské komise, která sdružuje výzkumné organizace a usiluje o profesionalizaci přenosu znalostí a technologií do praxe. Letošní zasedání hostí Akademie věd ČR.
Nanočástice jsou téměř všude kolem nás. Pro lidské oko jsou neviditelné, neboť mají rozměry menší, než je vlnová délka viditelného světla. Jejich malé rozměry a vysoká koncentrace v kontaminovaných oblastech z nich činí riziko pro lidské zdraví. Nové zařízení dosahuje objektivních výsledků s vysokou spolehlivostí měření.
Ve čtvrtek 9. června 2022 se v Lichtenštejnském paláci v Praze konal kulatý stůl k transferu znalostí a technologií, který pořádala ministryně pro vědu, výzkum a inovace a předsedkyně Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace Helena Langšádlová ve spolupráci s Akademií věd ČR.
Kulatý stůl k transferu znalostí a technologií, pořádaný ministryní pro vědu, výzkum a inovace a předsedkyní Rady pro výzkum, vývoj a inovace Helenou Langšádlovou ve spolupráci s Akademií věd České republiky, dnes probíhá v Lichtenštejnském paláci v Praze.
Máloco rezonovalo v několika posledních týdnech českým výzkumným ekosystémem jako záměr Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásit z nového programového období kohezních fondů (2021–2027) výzvu zaměřenou na špičkový výzkum.
nabídl inspiraci a sdílení zkušeností, a také možnost aktivně diskutovat se zahraničními hosty. Druhý den měl ryze pracovní charakter a vytvořil prostor pro výměnu zkušeností. Tři diskusní panely daly přítomným, většinou pracovníkům transferu z ústavů AV ČR, možnost diskutovat o tématech, která denně řeší.
Seminář Podpora transferu znalostí a technologií v Německu nabídl recept na úspěšný přenos vědeckých poznatků do praxe, inspiraci a sdílení zkušeností a na závěr i možnost diskutovat se zahraničními hosty. Svojí účastí téma transferu znalostí a technologií podpořily i Helena Langšádlová, ministryně pro vědu, výzkum a inovace ČR a Eva Zažímalová, předsedkyně Akademie věd ČR.