Výsledek hledání

„Skupina doktora Kočiška z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR se věnuje výzkumu vlivu radiačního záření, které je využíváno pro léčbu různých forem rakoviny. Výzkum je zaměřen na vliv záření a vzniklých radikálů na molekuly DNA.