Transfer znalostí

avcr-logo

Propojujeme vědu s byznysem

26. duben – Světový den duševního vlastnictví a novinka z CeTTAV

Dnes si spolu s dalšími členskými státy WIPO/OMPI připomínáme Světový den duševního vlastnictví. Jeho cílem je zvýšit povědomí o vlivu patentů, autorských práv, ochranných známek a designu na naše životy. Dále pak podpořit kreativitu a tvůrčí práci autorů a inovátorů a ocenit jejich příspěvek k rozvoji společnosti. Světový den duševního vlastnictví byl vyhlášen v roce 1970 podepsáním Úmluvy o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví WIPO/OMPI.

A jaké je letošní téma? Duševní vlastnictví a mládež, inovace pro lepší budoucnost. Neboli, jak mohou mladí vynálezci, tvůrci a podnikatelé využívat práva duševního vlastnictví k dosažení svých cílů, generování příjmů a vytváření pracovních míst. V rámci programu můžete navštívit mj. webinář Úřadu průmyslového vlastnictví s tématy jako databáze Espacenet nebo seznámení s autorským právem.

Příspěvkem CeTTAV (Centra transferu technologií AV) k letošnímu Světovému dni duševního vlastnictví je nabídka nové služby, odborné pomoci s vyhledáním vhodných patentových kanceláří a zástupců. Nová služba je poskytována pouze zaměstnancům AV ČR. „Služba je určena především pro ty, kteří nemají zkušenosti s výběrem patentových kanceláří. Nabízíme pomoc s vyhledáním českých (zapsaných v ČR) patentových zástupců na základě předdefinovaných požadavků. Při analýze sledujeme oborovou specializaci, sídlo, zkušenost s akademickou sférou či délku praxe. Používáme jak komerční, tak i veřejné zdroje informací,“ říká Jakub Hruška, analytik CeTTAV a dodává: „výhodou tohoto řešení, je nezávislý, analytický pohled složený na základě více zdrojů informací. Jinými slovy, snazší výběr a rozhodnutí respektující požadavky.“

Světová organizace duševního vlastnictví WIPO/OMPI je specializovanou organizací OSN. Jejím cílem je zajišťovat ochranu práv původců a vlastníků duševního vlastnictví po celém světě. Pod pojem duševní vlastnictví spadají dva okruhy: průmyslové vlastnictví (např. patenty, ochranné známky, průmyslové vzory) a autorská práva (slouží k ochraně literárních, audiovizuálních a dalších děl). WIPO sdružuje 184 států světa, což činí více než 90 % všech zemí. Československo bylo členem již od založení v roce 1970, Česká republika se připojila 1. 1. 1993.

Úřad průmyslového vlastnictví je ústředním orgánem státní správy pro oblast ochrany průmyslového vlastnictví. Úřad rozhoduje o poskytnutí či odmítnutí průmyslově právní ochrany na vynálezy, a to formou patentů, zápisu průmyslových vzorů, ochranných známek a užitných vzorů. Je také poskytovatelem patentových a známkových informací, zpřístupňuje souhrnné databáze a další informační zdroje. Historie ÚPV sahá až do roku 1919, kdy byl založen Patentový úřad.