Transfer znalostí

avcr-logo

Propojujeme vědu s byznysem

60 dní v akci

Od spuštění Portálu transferu AV ČR a jeho hlavní části Databáze technologií a přístrojů uběhlo 8 týdnů. Jaký je zájem ústavů o nový web, co se připravuje a kdy bude fungovat propojení s databází Transfera.cz? Na otázky odpovídá manažerka databáze Radka Šmídová z CETTAV.

Jak se daří spolupráce s pracovišti Akademie?

Portál je zatím v testovacím provozu, přesto výsledků výzkumu vhodných pro komercializaci a transfer v databázi pozvolna přibývá. Jsem moc ráda, že reakce z ústavů jsou veskrze pozitivní, a že kolegové postupně objevují její funkce a výhody. Nyní chceme do databáze doplnit aplikační laboratoře, které nám zatím chyběly, a činíme v té věci první kroky. Pracovištím, která se zapojila, zase pomáháme s produktovými listy nebo odpovídáme na dotazy, týkající se funkcí databáze. A jsme rádi za názory a připomínky, které dostáváme, pomáhají nám přemýšlet o dílčích vylepšeních a směrování do budoucna.

Pokračují i workshopy pro editory databáze, od 20.4. bude probíhat jejich další kolo. Program je ryze praktický a každý budoucí editor si během workshopu vytvoří reálný produktový list, resp. zpracuje marketingovou nabídku konkrétní technologie či přístroje. Stále máme několik míst volných a je možné se přihlásit. Na konci května by mělo být proškoleno 25 kolegů z pracovišť Akademie.

Obsahuje Databáze technologií a přístrojů výsledky ze všech tří vědních oblastí? Jak se daří získávat výsledky z oblasti společenských a humanitních věd?

Ano, teď už můžeme říct, že databáze obsahuje výsledky ze všech tří vědních oblastí, čerstvě přibyl produktový list z Orientálního ústavu. Konkrétně jde o první on-line tibetský slovník rozšířený o český jazyk. A v přípravě máme další výsledek. Je to horká novinka, a je to i poprvé, kdy má ústav připravený produktový list současně s finalizací samotného výsledku. Z této spolupráce máme velkou radost.

Co se týká společenských a humanitních věd, zaznamenali jsme živý zájem, asi proto, že doposud tyto ústavy stály mimo hlavní proud transferových snah. Společně nyní diskutujeme o vytvoření specifického kurzu základů a principů transferu pro oblast společenských a humanitních věd.

Co je nového v propojení Databáze technologií a přístrojů s databází Transfera.cz?

Propojení s databází Transfera.cz, platformy, která sdružuje transferové aktivity akademických i univerzitních institucí v ČR, už je technicky funkční a nyní pracujeme na řešení detailů. Takže pokud ústav nyní vloží do databáze AV nový produktový list a klikne na políčko Transfera, výsledek se automaticky přenese do celonárodní databáze Transfera.cz. Nic se však neděje bez kontroly, za správnost a jazykovou úroveň odpovídají administrátoři, přes které každý nahraný produktový list před zveřejněním projde.