Transfer znalostí

avcr-logo

PORTÁL TRANSFERU AV ČR

Propojujeme vědu s byznysem

80 mld. Kč pro naše podnikatele

Jen pro pořádek připomínáme výzvy pro rok 2022, které v pondělí vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK). V rámci tohoto nového operačního programu je pro české podniky připraveno na rozvoj jejich podnikání téměř 80 miliard Kč.

A které výzvy jsou aktuálně otevřeny?

Jejich přehled najdete na stránkách MPO.

Pro akademické instituce jsou vhodné zejména programy Aplikace, Inovace a Inovační vouchery – ochrana duševního vlastnictví. Zapomenout bychom neměli také na Proof of Concept – výzva I. V rámci této výzvy mohou firmy získat podporu na ověření aplikačního potenciálu nových výsledků výzkumu a vývoje před jejich možným uplatněním v praxi. Cílem výzvy je posílení vazeb mezi výzkumnými organizacemi a aplikační sférou, rozvoj ekonomiky a konkurenceschopnosti firem. Alokace pro I. výzvu Proof of Concept je stanovena ve výši 200 milionů korun. Výzva je určena malým a středním podnikům. Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 1. září 2022 do 30. listopadu 2022.

Dotační dění sledujeme za vás. Přehled informací najdete na Dotační programy pro aplikovaný výzkum a transfer technologií – Akademie věd České republiky.

Kdo může žádat?

Podnikatelské subjekty, zejména malé a střední podniky; důraz bude kladen na společnosti s inovačním potenciálem a potřebou zajistit trvale udržitelné hospodaření a zvýšení konkurenceschopnosti. Organizace pro výzkum a šíření znalostí (tj. subjekty splňující definici Výzkumné organizace dle Rámce pro státní podporu Výzkumu, vývoje a inovací).

Na co lze žádat?

Třeba na realizace výzkumu a inovací v rámci podniku, zejména ve spolupráci s výzkumnou organizací. Neb na rozvoj transferu znalostí, komercializaci, podporu při ověřování výsledků výzkumu a inovací plus jejich uvádění na trh.

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) nahrazuje operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).

Rozcestník dotačních výzev a programů je k dispozici i na Portálu transferu AV ČR. Najdete zde přehled domácích i zahraničních dotačních výzev a programů. CeTTAV nabídku pravidelně doplňuje o nové tituly Pro vědce – Portál transferu AV ČR .