Transfer znalostí

avcr-logo

Propojujeme vědu s byznysem

AFI spouští nový webový portál pro investory

Cílem tohoto specializovaného webu www.czechbusinessguide.com je propagovat Českou republiku vůči potenciálním investorům a obchodním partnerům, jako místo v Evropě, které poskytuje ideální kombinaci dobré návratnosti investic, přiměřených nákladů, skvělého lidského kapitálu a perfektního prostředí pro práci i volný čas.

Sdružení pro zahraniční investice AFI dlouhodobě sleduje potřeby investorů, kteří mají zájem otevřít v České republice svá zastoupení. Vybudovat a rozvinout výrobní, výzkumné nebo jiné aktivity (např. centra sdílených služeb, IT infrastrukturu apod.). To je také důvod, proč se rozhodli spustit webový portál. Ten poskytuje příchozím i stávajícím investorům průřezové, komplexní a souhrnné informace o investování v České republice z širokého spektra oborů.

Czech guide

Webová stránka je výjimečná jak rozsahem témat, tak jejich detailním zpracováním. Na vzniku portálu spolupracovali např. Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo zahraničních věcí nebo CzechInvest. Asociace pro zahraniční investice (AFI) je organizace, jejímž účelem je poskytovat komplexní podporu investicím a investorům v České republice. AFI byla založena v roce 1996 na popud vlády ČR (MPO a CzechInvest) jako platforma pro spolupráci veřejného a soukromého sektoru. Své služby poskytuje investorům zdarma.

Členové

AFI je nyní tvořeno téměř 40 společnostmi podporujícími prémiové investice, které mají dlouholetou historii v pomoci všem typům nově příchozích investorů na český trh. Členové představují výběr těch nejlepších mezinárodních i čistě českých firem, jejichž cílem je podporovat investice a investory – od právních a daňových poradců, personálních konzultantů, architektů, projektových manažerů, až po realitní poradce, stavební a developerské firmy.

Kontaktní místo

Jednou z jejich nejdůležitějších rolí je být prvním kontaktním místem, poskytovat pomoc s navigací a procesy rozhodování pro jakékoli zahraniční příchozí podnikání. AFI má také bohaté zkušenosti s řízením projektů, výběrem místních partnerů, mediací kontaktů mezi podnikatelskou a veřejnou sférou v České republice. Dalším velkým úkolem je pomoc českým investorům expandovat na lokálním trhu i v zahraničí.

AFI poskytuje investorům své služby bez nároku na odměnu. Cílem je dosažení profitu pro Českou republiku a naše členy a partnery.