Transfer znalostí

avcr-logo

PORTÁL TRANSFERU AV ČR

Propojujeme vědu s byznysem

Českou vědu podpoří nový Nadační fond IOCB Tech

Dlouhodobá podpora rozvoje výzkumu, přenos nových poznatků do praxe a popularizace vědy to jsou hlavní cíle právě založeného Nadačního fondu IOCB Tech. Fond založila techtransferová společnost IOCB Tech, dceřiná společnost Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, a pro první rok svého fungování dostal do vínku 20 milionů korun.

Fond bude financovat širokou paletu projektů. Zaměří se na pomoc konkrétním vědcům a projektům či na získávání zahraničních výzkumných pracovníků pro českou vědu. Bude také podporovat studijní pobyty a výměnu zkušeností mezi vědci a studenty nebo podnětné projekty zaměřené na popularizaci vědy a jejího přínosu pro společnost.

„Přímá podpora konkrétních projektů a vědců je nesmírně důležitá, stejně jako snaha, aby jejich poznatky byly v konečném důsledku přínosem pro společnost. Pevně doufám, že se fond bude podílet na vzniku celé řady zajímavých objevů, nápadů i projektů, které zdůrazní důležitost vědy a jejích výsledků v našich životech,“ uvádí předsedkyně správní rady fondu Barbara Eignerová.

Z počátku fond podpoří spolupráci českých vědců a studentů s odborníky z prestižního Massachusettského technologického institutu (USA), vývoj metody genové terapie českým vědcem na Kolumbijské univerzitě (USA), spolupráci s Nadačním fondem Jaroslava Heyrovského zaměřenou na vyhledávání talentovaných žáků, stáže českých studentů v Izraeli nebo vysílání doktorandů Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy na zahraniční stáže.

Nadační fond IOCB Tech tak bude pokračovat ve filantropické činnosti mateřské společnosti IOCB Tech s.r.o., která jen v uplynulých 3 letech rozdělila přes 50 milionů korun.

Redakčně kráceno.

Zdroj UOCHB