Transfer znalostí

avcr-logo

Propojujeme vědu s byznysem

Detektor koncentrace nanočástic

Nanočástice jsou téměř všude kolem nás. Pro lidské oko jsou neviditelné, neboť mají rozměry menší, než je vlnová délka viditelného světla. Jejich malé rozměry a vysoká koncentrace v kontaminovaných oblastech z nich činí riziko pro lidské zdraví. Nové zařízení dosahuje objektivních výsledků s vysokou spolehlivostí měření.

V dalším dílu seriálu Věda do praxe představuje portál Věda a výzkum zajímavý výsledek z naší databáze – detektor koncentrace nanočástic.

V souvislosti s rozvojem nanotechnologií a poznatků o zdravotních rizicích expozice vyráběným i nechtěně produkovaným nanočásticím vyvstala potřeba jednoduchého a cenově dostupného detektoru nanočástic pro kontrolní měření v řadě průmyslových provozů, a třeba i kontrole automobilových emisí přímo v reálném provozu. Jednalo se o projekt Ústavu experimentální medicíny AV ČR v rámci programu GAMA Technologické agentury ČR, který byl završen patentováním detektoru.

Výhody a využití

Komerčně lze detektor využívat například v dopravě pro kontrolu emisí ultra jemných částic nebo při pracovní expozici v provozech, kde se pracuje s nanočásticemi.

„V současnosti připravujeme společně s Výzkumným ústavem bezpečnosti práce projekt v rámci bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra ČR, kde by se detektor měl uplatnit pro kontrolu expozice jemným částicím v průběhu zásahů hasičů při požárech,“ říká Jan Topinka.

Detektor koncentrace nanočástic je kompaktní přenosné zařízení o hmotnosti do 1 kg. Nabízí vysokou citlivost kvantitativních měření, detekce koncentrací nanočástic škodlivých pro lidské zdraví, tedy i nanočástic extrémně malých rozměrů, ale i nízké výrobní náklady.

Celý článek si přečtěte na Věda a výzkum.