Transfer znalostí

avcr-logo

Propojujeme vědu s byznysem

Do čela transferového centra Akademie věd ČR přichází zkušený manažer s vizí

„Chci posílit status a důležitost Centra transferu technologií Akademie věd ČR (CeTTAV) nejen v rámci Akademie, ale také v širším prostředí České republiky a střední Evropy,“ říká Martin Smekal, který počátkem ledna převzal funkci vedoucího Centra transferu technologií AV ČR.

Martin Smekal je manažer s 30-letou zkušeností s řízením, financováním a rozvojem společností a s přesahem do řady oborů včetně transferu technologií.

Martin pracoval na různých pozicích v poradenství, v prostředí velké čtyřky. V posledních deseti letech uplatňoval své zkušenosti na manažerských postech ve společnostech zaměřených na inovace a digitalizaci. Založil a vedl firmy poskytující ICT služby zákazníkům v ČR i v zahraničí.

Co zkušeného manažera dovede z byznysu na půdu největšího vědecko-výzkumného pracoviště v Česku?

„Práce pro renomovanou vědeckou instituci s celou řadou osobností a unikátních výsledků je výzvou sama o sobě. Působení v různých manažerských a odborných rolích mi přineslo širokou škálu zkušeností a poznatků i v oblasti transferu znalostí a technologií. Realizoval jsem mnoho projektů a poradenských aktivit zaměřených na komercionalizaci výsledků činnosti VaV nebo jiných inovací. Tyto zkušenosti a znalosti chci v Akademii využít.“

Na otázku, jaké jsou jeho cíle pro nejbližší období, odpovídá Martin takto:

„V CeTTAV mám na co navazovat. Mým cílem bude pomoci centru rozšířit jeho působnost a upravit rozsah činností tak, aby vznikl prostor pro nové iniciativy, zaměřené na podporu transferu. Věřím, že CeTTAV se může stát významným zdrojem technických a odborných kompetencí pro ústavy Akademie věd ČR a pro dlouhodobě úspěšný transfer znalostí a technologií.“

Martin vystudoval České vysoké učení technické v oboru systémové inženýrství. Absolvoval mnoho exekutivních vzdělávacích programů mimo jiné v rámci Harvard Business School, IMD nebo Sheffield Business School a strávil pracovně 3 roky v USA a Velké Británii.

Novému vedoucímu Centra transferu technologií AV ČR přejeme hodně úspěchů.