Transfer znalostí

avcr-logo

Propojujeme vědu s byznysem

Ekonomické otázky mezisektorové spolupráce

... aneb za vším hledej peníze. Než začnete uvažovat o transferu výsledku, určitě si všechno předem dobře spočítejte. Možná přízemní, nicméně velmi důležitý úhel pohledu na práci s výsledky vědecké činnosti byl náplní první části workshopu „na míru“, který pořádalo CETTAV pro Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR.

Workshop byl určen především pro vědce a výzkumné pracovníky. „Této cílové skupině velmi často chybí ekonomické vzdělání a výsledky své práce nechápe jako „zboží“ s vysokou přidanou hodnotou, ale jako čistě vědecký výstup prospěšný celé společnosti. Ovšem pokud vědci nevnímají finanční hodnotu výsledku, nedokážou si o ni při vyjednávání s komerčním subjektem ani říct,“ poznamenává Jiří Trnka, manažer transferu ÚFCH JH AV ČR.

Lektoři z CETTAV, Lenka Scholzová a Jakub Hruška, v průběhu webináře probrali finanční stránku strategického posuzování případů transferu znalostí, vysvětlili, jaké aspekty mají vliv na celkovou finanční bilanci spolupráce ve výzkumu a věnovali se i nákladům spojeným s ochranou duševního vlastnictví.

Program workshopu kladl důraz na rozvoj praktických dovedností především při sestavování podkladových kalkulací pro další rozhodování a vyjednávání. „Největší ohlas zaznamenalo téma cenotvorby, především při spolupráci s partnery různých typů. V diskusi jsme se vrátili znovu i k politice šíření výsledků ve prospěch společnosti. Ošetřit ji lze třeba interním předpisem,“ shodli se oba přednášející.

Workshop nám pomohl uvědomit si hodnotu vědeckých výsledků a dodal účastníkům, z řad našich vědců, sebevědomí, tolik potřebné při jednáních o mezisektorové spolupráci,“ dodal Trnka.

Druhá část workshopu bude pokračovat v podobném duchu a zaměří se na finanční stránku licencování a byznys plán pro spin-off.