Transfer znalostí

avcr-logo

Propojujeme vědu s byznysem

Inspirace z Argentiny

Sdílení informací, zkušeností a příležitostí ke spolupráci, tentokrát z jiného kontinentu. On-line konference, která propojila transferáře a vědce přes oceán.
Regiony v Argentině

Ve středu 9. prosince 2020 proběhla on-line konference, která skvěle nahradila osobní setkání transferářů a vědců z Akademie věd ČR a Národní rady pro vědecký a technický výzkum CONICET v Argentině. Mezi účastníky jsme přivítali kromě jiných i jeho excelenci velvyslance Roberta Alejandra Salafia z argentinské ambasády v Praze a ekonomického diplomata Mgr. Radka Hovorku z české ambasády v Buenos Aires. Nechyběli ani zástupci ministerstev obou zemí.

Během dvou a půl hodinového spojení na vzdálenost 11 805 km si téměř 70 účastníků poslechlo informace o systému transferu znalostí a dozvědělo se o příležitostech pro výzkumnou spolupráci na tématech, která jsou oběma zemím blízká. Jednacím jazykem byla angličtina a všechny prezentace byly přeloženy také do španělštiny. Konferenci moderovaly Mariana E. Miguez Murillo z transferové kanceláře CONICET, a na české straně Tereza Vizinová z CeTTAV.

CONICET sdružuje přes 330 institucí

V první polovině setkání se představila Argentinská výzkumná společnost CONICET, která sdružuje přes 330 výzkumných institucí napříč celou zemí. Výzkumu ve všech oblastech vědy se věnuje více než 26 000 vědců. Může tak velmi efektivně reagovat na potřeby jednotlivých regionů. Výzkumné aktivity dělí do tří praktických oblastí:

  • strojírenství, energetika a životní prostředí;
  • technologie pro udržitelný rozvoj;
  • zdraví, agro-průmysl a biotechnologie.

Y-TEC, nejvýznamnější výzkumnou a vývojovou organizaci, která se věnuje výzkumu v oblasti technologií aplikovaných v energetice, představili Gabriel Martínez Niell a Gerardo Bobrovsky. Mimo jiné připomněli, že výzkumné programy Y-TEC se zaměřují na řešení strategických problémů, jako jsou obnovitelné zdroje energie a udržitelný průmyslový rozvoj.

První část konference uzavřela svým vystoupením Vera Alvaréz. Její prezentace se zaměřila na udržitelné zemědělství a úlohu žen ve vědě.

Druhá část konference se soustředila více na příležitosti, které nabízejí programy Strategie AV21. Jak Strategie funguje představil prof. Michal Haindl. Jednotlivé vybrané programy, které se v mnoha ohledech protínají se zájmy CONICET, představili jejich koordinátoři: program Účinná přeměna a skladování energie představil Ing. Jiří Plešek, video-prezentaci k programu „Kvalitní život ve zdraví i nemoci“ připravil doc. Jakub Otáhal. Velmi zajímavou prezentací o programu „Potraviny pro budoucnost“ přispěl prof. Jaroslav Doležel.

Na diskuzi bylo méně prostoru, přesto se některé otázky podařilo zodpovědět hned a u některých složitějších jsme si slíbili, že zůstaneme v kontaktu a vyřešíme je později.

Systém transferu znalostí

Struktura transferu v CONICET se velmi podobá té naší. Detailněji se představilo právní oddělení včetně typů smluv a interakcí, které vyjednávají. Dozvěděli jsme se také, jak funguje skupina profesionálů, kteří pečují o správu duševního vlastnictví. Ročně se podílejí na tvorbě:

TTO kanceláře CONICET napříč Argentinou
  • až 80 analýz oznámení o vynálezu (Invention disclosure Form);
  • více než 60 národních patentových přihlášek, 10 až 20 přihlášek do systému PCT a řešení 10 až 25 národních fází;
  • aktivní patentové portfolio tvoří přibližně 900 patentů (zhruba 400 patentových rodin).

V rámci skupiny CONICET pracuje 16 kanceláří transferu napříč celou zemí. O tom, jakým způsobem fungují a s jakými problémy se potýkají, hovořila María José Harosly. S kancelářemi po celé zemi je TTO účinným spojením mezi vědeckým výzkumem a byznysem. Tři hlavní úkoly argentinské TTO jsou:

  • šíření vědeckých výsledků v malých a středních firmách;
  • odborné poradenství v oblasti duševního vlastnictví;
  • správa procesů transferu vzhledem k právnímu rámci země.

Spolupráce a propojení

Argentinští kolegové se zajímali o možnost zapojení se do našich programů jako partneři. Velmi je zaujal genetický výzkum rostlin pro adaptaci na klimatickou změnu. Chtěli vědět, zda by Akademie věd ČR mohla být jejich partnerem v projektech Horizon Europe. Určitě si také vyměníme spoustu informací v souvislosti s podporou a vznikem akademických spin-off společností.

Celkově účastníci hodnotili setkání více než pozitivně. Několikrát jsme se vzájemně ujistili, že musíme pokračovat v započaté spolupráci. Jen co to situace dovolí, naplánujeme osobní setkání. Společného máme mnoho a detaily mohou být pro obě strany velmi užitečné.

Je skvělé, že současné technologie umožňují potkat se a mluvit s lidmi na druhé straně zeměkoule, a že lze sdílet inspiraci Covidu navzdory.

Článek najdete také v AB / Akademický bulletin