Transfer znalostí

avcr-logo

Propojujeme vědu s byznysem

Je libo workshop na míru?

Zájem o vzdělávací akce ušité tzv. na míru pracovištím AV ČR, roste. On-line workshopy tematicky reagují na konkrétní potřeby zadavatele z oblasti transferu znalostí. Program spustil CETTAV již vloni a pozitivní reference a ohlasy z pracovišť nesou ovoce. Jedním ze zákazníků je i Filosofický ústav AV ČR.

První interaktivní workshop tzv. na míru, který pořádal CETTAV pro kolegy z Filosofického ústavu, nabídl autorské právo v kostce a v souvislostech výzkumné práce. Lektoři, Lenka Scholzová a Michal Beluský, rozdělili program do dvou bloků zaměřených na základy autorského práva ve vědecké praxi a tzv. zvláštní případy (kolektivní a souborná díla, práva k software a databázím a pravidla na pracovištích AV ČR). Ve 2×90 minutách seznámili účastníky s typy autorských děl a možnostmi jejich užití tak, aby byla respektována práva autorů i jejich zaměstnavatelů.

„Po tom, co jsem se dozvěděl budu určitě obezřetnější. Přivedli jste mě ke zjištění, že vím, že nic nevím, a tím i ke studiu autorského zákona,“ napsal jeden z účastníků.

Workshop k autorskému právu mezi kolegy z FLÚ vyvolal živý ohlas a dočkal se pokračování. Navázal na něj follow up, který se věnoval především odpovědím na konkrétní otázky účastníků a poskytl prostor pro hlubší diskusi. Lektorka, Lenka Scholzová z CETTAV, ho doprovodila příklady z praxe a čas zbyl i na to, vrátit se k tématům jako neoprávněný zásah do autorského díla, dohoda o převodu práv k dílu nebo autorský honorář versus zaměstnanecké dílo. Záznam semináře k dalšímu použití, který účastníci obdrželi, byl už jen třešní na dortu či malým plus on-line verze webináře.

Přínos obou akcí zhodnotila i Julie Černá, vědecká tajemnice FLÚ: „Seminář jsem vnímala jako příležitost dozvědět se více jednak o autorském právu jako takovém, jednak o potížích, které v této souvislosti řeší kolegové z FLÚ. Očekávání se naplnila. Oceňuji především prezentaci kolegyně Scholzové, která byla instruktivní a přehledná.“

V současné době CETTAV dokončuje přípravu dalších 5 tematických workshopů tzv. na míru, tentokrát pro ÚFCHJH, ÚČL, HiLase, ÚSD a BC. Aktuální přehled vzdělávacích akcí najdete v sekci Pro vědce. Třeba pro vás bude inspirací.