Transfer znalostí

avcr-logo

Propojujeme vědu s byznysem

TT Boost podruhé aneb kdo si hraje nezlobí

Hravost, interaktivita a aktivní přístup přítomných, tak lze stručně shrnout druhé pokračování programu Transferářem snadno a rychle (TT BOOST). Dvoudenní seminář se věnoval především hodnocení zralosti vědeckých výsledků, TRL a strategii jejich uplatnění a zúčastnilo se ho 9 kolegů z 6 ústavů AV ČR se věnoval.

Škola hrou

TT Boost – šestiměsíční, školící program, přináší rozšíření pohledu na transfer znalostí, ale především úvod do problematiky přenosu výsledků vědecké práce do praxe. Program je součástí transferářského vzdělávání, které pořádá CeTTAV (Centrum transferu technologií AV ČR). Je určen pro zájemce, z pracovišť AV ČR, kteří se chtějí rychle zorientovat v prostředí TZT.

Oba lektoři Lenka Scholzová a Jakub Hruška se shodli na tom, že největší ohlas zaznamenalo téma TRL (Technology readiness level) vědeckého výsledku. Toto označení pomáhá při rozhodování o vývoji a transferu technologií. Stupnice v rozsahu 1 až 10 hodnotí připravenost technologie na transfer do reálné aplikace či výroby. Jak TRL, tedy stav připravenosti, posuzují firmy a jak vědci může být zcela odlišné a ve výsledku to může způsobit zásadní nesoulad mezi oběma stranami.

Na řadu přišla i novinka vědomostní hra ZOOM, která otestovala znalosti hráčů a prověřila jejich komunikační dovednosti. A aby toho sebe zpytu nebylo málo, došlo i na zkoumání smyslu pro detail a hodnocení vnímání reality.

Druhé pokračování TT Boostu mělo i svého hosta. Prof. Ing. Martin Fusek, CSc., osobnost českého transferu s přítomnými diskutoval o hodnocení aplikačního potenciálu výsledků.

Prof. Ing. Martin Fusek, CSc.

Transfer je priorita

Vyšší počet výzkumných pracovníků, kteří budou schopni se v problematice transferu orientovat, pomůže naplnit jednu z priorit Akademie věd ČR, přenos výsledků do praxe. Důležitost vzdělávání v této oblasti podtrhla svojí účastí na zahajovacím semináři programu TT Boost Ilona Müllerová, místopředsedkyně Akademické rady, v jejíž gesci je i transfer znalostí a technologií, která řekla: „Transfer není jednoduchý obor, ale je to jedna z našich priorit. Jsem ráda, že pracoviště začínají chápat důležitost této mladé disciplíny na pomezí mezi vědou a byznysem.“ Školící programy jsou jedním z nosných pilířů činnosti CeTTAV. Jejich přehled, včetně aktuálních termínů, najdete na Portálu transferu AV ČR.