Transfer znalostí

avcr-logo

PORTÁL TRANSFERU AV ČR

Propojujeme vědu s byznysem

Klíčová témata pod mezinárodním drobnohledem

Transfer znalostí a technologií, motivace firem k financování výzkumu, Metodika 2017+, či Národní priority vědy a výzkumu, to byly hlavní body společného zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) a jejího mezinárodního poradního orgánu (Mezinárodní rady). Mimořádné jednání proběhlo koncem minulého týdne v Praze.

„Setkání s renomovanými odborníky z Mezinárodní rady hodnotím jako velice přínosné. Jde o špičkové vědce s bohatými manažerskými zkušenostmi v zahraničním prostředí, s nimiž máme příležitost diskutovat klíčová témata i přípravu strategických materiálů v oblasti vědy a výzkumu,“ sdělila k výsledku jednání ministryně Helena Langšádlová. 

Mezinárodní rada je poradní orgán RVVI složený ze zahraničních odborníků, který poskytuje Radě mezinárodní expertní srovnání už od roku 2016. V současné době zde působí pod vedením Prof. Josefa Michla, Ph.D., z University of Colorado at Boulder celkem 14 světově uznávaných elitních vědců, jakými jsou dále např. Prof. JUDr. Jiří Přibáň, Ph.D., DrSc., z Cardiff University, Prof. Dr. Josef Jiřičný z Institute of Molecular Cancer Research, University of Zurich, Prof. MUDr. Bohdan Pomahač, M.D., z Yale Surgery and Smilow Cancer Hospital, Dr. Ing. Reinhard Mauermann působící ve Fraunhofer Institute for Machine Tools and Forming, Prof. Jakub Kastl, Ph.D., z Princeton University, nebo Prof. Kian Lee Tan z National University of Singapore a Prof. Ding-Ming Wang, Ph.D., z tchajwanské National Hsinchu University of Education. 

K diskutovaným oblastem patřil transfer znalostí a technologií a obecně motivace soukromých společností k financování výzkumu. Zdůrazněna zde byla role RVVI při zviditelnění příkladů dobré praxe, a také mezinárodní příklady nástrojů podporujících zapojení soukromých a zároveň veřejných zdrojů při podpoře rizikových projektů, jakož i role veřejné podpory pro dynamický rozvoj spin-off a start-up projektů v České republice. RVVI zároveň s experty z Mezinárodní rady projednávala téma národních priorit vědy a výzkumu. Dle názoru zúčastněných je obtížné identifikovat konkrétní prioritní výzkumná témata, ale je smysluplné identifikovat prioritní výzkumné obory.

Foto: FB Věda, výzkum a inovace