Transfer znalostí

avcr-logo

Propojujeme vědu s byznysem

Konference Akademické spin-off

Českobudějovický hotel Clarion bude 3. června hostit Mezinárodní konferenci transferu znalostí a technologií na téma Akademické spin-off společnosti v době (post)covidové. Pořadateli jsou Biologické centrum AV ČR ve spolupráci s JAIP o.p.s. (Jihočeskou agenturou pro podporu inovací). Více o akci řekne Ing. Petr Maršík, vedoucí manažer transferu pořádajícího centra.

Co vás vede k pořádání konference na téma spin-off? Proč toto téma?

Na konci roku 2019 vláda schválila nejodvážnější Inovační strategii posledních let (Inovační strategie České republiky 2019–2030), dokument, jehož cílem je podpořit zakládání akademických spin-off společností a posílit komercializaci výsledků výzkumu a vývoje. Zakládání akademických spin-off společností vnímáme jako další fázi v evoluci transferu znalostí a technologií v České republice. S účastníky konference budeme diskutovat o tom, co se v této oblasti podařilo, kde nalézt poučení a inspiraci a co je zapotřebí u nás ještě udělat. Vysoká přidaná hodnota spin-off společností a impakt, který vidíme především u COVID-19 produktů a služeb v době celosvětové pandemie, potvrdily, že zakládání spin-off firem je jedním ze způsobů, jak mohou výzkumné organizace včetně ústavů Akademie věd ČR a vysokých škol demonstrovat svoji společenskou užitečnost.  

Konference má přídomek mezinárodní, koho v diskusním panelu uvidíme?

O účasti zahraničních hostů stále jednáme, potvrzeni zatím jsou Ivan Baines z MaxPlanck Institute, Garrelt Alberts z Orange Quantum Systems, Ildiko Csoka z University Szeged, Špela Stres z ICTT z Jožef Stefan Institute, Tomasz Stypulkowski z Innovation and Technology Ltd., praktici z renomovaných univerzit a výzkumných pracovišť.  Téma odpoledního bloku zní ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI SE ZAKLÁDÁNÍM SPIN-OFF SPOLEČNOSTÍ. Diskutovat se bude o tom, jaké jsou v zahraničí podmínky pro vznik spin-off firem, jak je podporují vlády, výzkumné instituce nebo univerzity. Probereme i motivace samotných vědců k transferu výsledků základního výzkumu.

Jak chcete s výstupy a závěry z konference dále pracovat? Vznikne něco jako doporučení?

Načasovali jsme konání konference rok a půl po schválení Inovační strategie České republiky 2019–2030, která podporuje zakládání spin-off. A také do doby před zahájením nového programovacího období. Věříme, že diskuze v jednotlivých panelech konference budou podnětem pro systémové nastavení podmínek na národní úrovni, pro pracovní skupiny spolku Transfera, ale také pro jednotlivé poskytovatele podpory. Z konference pořídíme shrnutí a formulujeme závěry, které budeme publikovat.

Podrobný program a informace k registraci najdete na stránkách konference www.bctt.cz.