Transfer znalostí

avcr-logo

PORTÁL TRANSFERU AV ČR

Propojujeme vědu s byznysem

Jak bude vypadat svět pro střední a východní Evropu v roce 2025/2026?

Jednoduchá otázka, složitá odpověď. Na 30 odborných řečníků přineslo své příspěvky věnované podpoře udržitelného rozvoje na tradiční pražské konferenci Sustainable Future 2024.

„Program konference se mi líbil, jelikož ukázal téma udržitelnosti v mnoha polohách a přístupech. I jednotlivá vystoupení a panelové diskuse byly na vysoké odborné úrovni,“ podělil se o názor na akci vedoucí CETAV Martin Smekal.

A jaká témata řečníci prezentovali? Od diskuse o scénářích pro dosažení energetické soběstačnosti prostřednictvím solárních a obnovitelných zdrojů energie přes hodnocení současné situace v oblasti životního prostředí až po roli startupů a investic na utváření udržitelné budoucnosti. V programu nechybělo ani zamyšlení nad rolí marketingu a médií při prosazování udržitelných obchodních praktik.

Po skončení hlavní části konference zbyl čas na zamyšlení nad motivací a postřehy generace Z, která je klíčová pro řízení a zavádění inovativních řešení. Sekce představí převratné přístupy k udržitelnosti, zdůrazní integraci špičkových technologií a mladistvého nadšení při vytváření zelenější a udržitelnější budoucnosti. Konferenci okořenil i protest aktivistů proti VIP klientům jedné z bank.

Jaké podněty si z akce odnesl Martin Smekal? „CETAV se zaměřuje na uplatňování technologií i konceptů založených na výzkumu Akademie věd ČR. Konference mi potvrdila, že můžeme významně přispět k dosahování udržitelné budoucnosti, a to v opravdu širokém vymezení témat a oborů.“

O konferenci se psalo jako o skvělé akci s relevantním programem, s promyšleným obsahem a s dobrým mixem řečníků, kde greenwashing nemá své místo. M.j. Oxfordský slovník greenwashing definuje jako dezinformaci šířenou organizací za účelem prezentovat environmentálně zodpovědný veřejný obraz sama sebe.

Na pražské konferenci vystoupila i Esther Wojcicki, uznávaná pedagožka a vlivná osobnost ze srdce Silicon Valley, nedávno ozdobila Innovations United hlavním projevem, který měl úspěch u publika. Estherina přednáška z jejího domova v kampusu Stanfordské univerzity nazvaná „Síla víry v sebe“ zdůraznila zásadní roli inovací při utváření budoucnosti naší planety. Její odhodlání posilovat studenty a podporovat pocit sebedůvěry není jen její vášeň, ale její poslání.

Esther ve svém projevu zdůraznila, že víra v sebe sama je základním kamenem inovace a naděje. Její cesta, poznamenaná její rolí spoluzakladatelky Publicistic Learning Initiative a jejím působením ve správní radě Creative Commons, odráží její odhodlání podporovat kulturu spolupráce a sdílení ve vzdělávání i mimo něj.