Transfer znalostí

avcr-logo

PORTÁL TRANSFERU AV ČR

Propojujeme vědu s byznysem

Aktuality

Drátek, který se v těle pacienta sám rozloží, nové přístupy k léčbě rakoviny, vývoj látek hubících hmyz nebo technologie na výrobu levnějších paliv přeměnou metanu na metanol: v praxi velmi potřebné a využitelné výsledky základního výzkumu. Jejich cestě z laboratoří ke konkrétní aplikaci v medicíně nebo průmyslu teď pomohou finance z Programu rozvoje aplikací a komercializace AV ČR (PRAK) a také specialisté Centra transferu technologií AV ČR (CeTTAV).
Jak postupovat při výzkumné práci s biologickým materiálem zahraničního původu? Přístup ke genetickým zdrojům a sdílení přínosů plynoucích z jejich využívání jsou jedním ze tří hlavních cílů Úmluvy o biologické rozmanitosti, jež vstoupila v platnost v roce 1993 a patří k nejvýznamnějším mezinárodním úmluvám v oblasti životního prostředí.
Švédská inovační realita by se dala popsat takto – vstřícnost vůči start-upům, co nejjednodušší procesy, transfer a důvěra státu vůči všem aktérům procesu.
Nabídku německé Fraunhoferovi společnosti navštívit Bootcamp programu AHEAD přijal kolega Michal Beluský z CETTAV. V těchto dnech je v Mnichově hostem tzv. Bootcampu, který je kritickou vstupní bránou do programu AHEAD. AHEAD, podobně jako program AV ČR PRAK, poskytuje finanční a další podporu vybraným TZT projektům.
Vedoucí oddělení projektů transferu technologií CeTTAV, kolega Michal Beluský, získal titul evropského profesionála na transfer technologií (RTTP). CeTTAV se tak stal další domácí transferovou kanceláří, jejíž člen tuto prestižní certifikaci získal.
ESA BIC Czech Republic opět podpoří inovativní startupy. Podnikatelský inkubátor Evropské kosmické agentury ESA BIC Czech Republic podpoří další startupy, které pracují s kosmickými technologiemi. Začínající podnikatelé mohou získat 50 tisíc EUR a další podporu pro rozvoj svých nápadů. Uzávěrka přihlášek je 22. září.
MPO vyhlásilo I. Výzvu Služby infrastruktury v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK). Ve výzvě je pro malé a střední podniky a výzkumné organizace připravena 1 miliarda korun formou dotace. Příjem žádostí o podporu začne 9. srpna 2023 a poběží do 18. ledna 2024.
Za velkého zájmu přítomných uspořádal před několika týdny CeTTAV workshop k projektu Technologická inkubace agentury CzechInvest. Centrum transferu technologií AV ČR (CeTTAV) bylo vybráno jako oficiální partner programu, jehož cílem je najít a podpořit inovativní technologické startupy a rozvíjet startupový ekosystém v České republice.
Přesně 341 dní od poklepání na základní kámen se 12. července otevřely dveře nové budovy Inovačního centra Brain4Industry v Dolních Břežanech. Slavnostní přestřižení pásky proběhlo za účasti ředitele Fyzikálního ústavu AV ČR Michaela Prouzy, předsedkyně Akademie věd ČR Evy Zažímalové a dalších významných hostů.
Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci hostil tradiční, 9. workshop pracovníků center transferu technologií z českých univerzit i Akademie věd. Letos na téma spin-off společností, které mají za cíl zprůhlednit, zjednodušit a zrychlit, zakládání dalších, tzv. zaměstnaneckých spin-offů.