Transfer znalostí

avcr-logo

Propojujeme vědu s byznysem

Aktuality

Děkujeme všem, kteří navštěvují ať už pravidelně či občasně Portál transferu. Za rok 2022 vás bylo více jak 3 tisíce. Nejčastěji jste hledali v Databázi znalostí a technologií, zaujaly vás i Aktuality a články o úspěšném transferu.
Zakládat firmu na půdě veřejné výzkumné instituce není jednoduché. Je to proces ovlivněný mnoha faktory. Ti, co jím prošli s nadsázkou tvrdí, že založení spinoff je pro statečné a trpělivé.
A je to tady! Druhé vydání brožury TECHNOLOGIE LABORATOŘE PŘÍSTROJE představuje rozšířený výběr inovativních technologií pro transfer a nabízí i využití unikátních akademických laboratoří a přístrojů. Novinka navazuje na Portál transferu AV ČR, resp. jeho Databázi znalostí a technologií. Detail nabídek pak přinášejí přehledně strukturované produktové listy obsahující i spojení na vědecké týmy.
Není to tak dávno, co Dr. Kateřina Hartvichová z Harper IP přednášela o tématu Jednotného patentu EU. Její vystoupení na půdě Akademie věd se setkalo s nebývalým zájmem přítomných kolegů.
Ročně v Česku vznikne přibližně šest spin-off firem, což je například oproti Rakousku až čtyřikrát méně. Největšími překážkami jsou v Česku složitá byrokracie a nedostatečné financování ze strany státu. Vláda na podporu spin-off firem chystá novelu zákona o financování vědy a výzkumu.
Patentová ochrana hraje důležitou roli i ve zdravotnictví. Proč je důležité již v raných fázích výzkumu přemýšlet o otázkách možné průmyslově právní ochrany a jaká je cesta k udělení patentu, exkluzivně v rozhovoru pro Lékařskou fakultu Masarykovy Univerzity přibližuje patentová zástupkyně RNDr. Kateřina Hartvichová, spoluzakladatelka patentové kanceláře HARBER IP, s.r.o.
Na počátku stojí objev, na konci jeho uplatnění v praxi, z něhož profituje společnost. Uprostřed nadějné cesty k patentům a vynálezům nabízí pracovištím pomoc Centrum transferu technologií AV ČR.
Prostředky vynakládané na výzkum a vývoj v Česku dosáhly v roce 2021 rekordních 122 miliard korun. Oproti roku 2020 se tyto výdaje meziročně zvýšily o 7,5 %. Pandemie onemocnění covid-19 neměla na tuto oblast negativní vliv.
Transfer znalostí a technologií, motivace firem k financování výzkumu, Metodika 2017+, či Národní priority vědy a výzkumu, to byly hlavní body společného zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) a jejího mezinárodního poradního orgánu (Mezinárodní rady). Mimořádné jednání proběhlo koncem minulého týdne v Praze.
Další zasedání RVVI Rady pro výzkum, vývoj a inovace, se konalo 30.9. ve Strakově akademii. Radě předsedá ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová. K hlavním bodům jednání patřily volby do předsednictva Rady.