Transfer znalostí

avcr-logo

PORTÁL TRANSFERU AV ČR

Propojujeme vědu s byznysem

Po právu úspěšně

Zájem o téma duševního vlastnictví potvrdila účast 37 kolegů z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR na dalším ze seminářů Autorská práva ve vědecké praxi, který pořádalo CETTAV. Přednáška je z cyklu Seminářů na míru, který nabízí základní orientaci v problematice uplatňování výsledků výzkumu v praxi.

Co se považuje za duševní vlastnictví a kdo k němu má jaká práva? Úvod věnoval Michal Beluský, právník CETTAV, pojmům a institutům autorského práva. Zastavil se u zaměstnaneckých děl a vysvětlil licence Creative Commons a jejich inspiraci Free Software hnutí.

Na co kladl při semináři důraz sám Beluský? Vzhledem k odlišnosti 3. vědní oblasti bylo důležité poukázat na rozdíly mezi autorskými a průmyslovými právy. Cílem bylo informovat o zaměstnaneckých povinnostech výzkumníků na jedné straně, ale i jejich autorských právech na straně druhé.

Druhou část věnovala Lenka Scholzová specialitám zaměstnaneckých děl, probrala díla na objednávku, školní, souborná, i kolektivní díla. Přešla k interním směrnicím upravujícím nakládání s duševním vlastnictvím, zastavila se u úpravy oznamování autorských zaměstnaneckých děl a zdůraznila individuální přístup pracovišť při nastavení těchto pravidel.

Závěr byl vyhrazen diskuzi, která se dotkla celé probírané problematiky od specifických dotazů na detaily public domain u Licence Creative Commons, přes možnost kontrasignace smluv autorem u zaměstnaneckých děl až po důsledky více úvazků v různých vědeckých institucích a z toho plynoucích omezeních autorské činnosti.

Kalendář připravovaných akcí získáte zde a nezapomeňte, že semináře šijeme přímo na míru vašim potřebám.