Transfer znalostí

avcr-logo

Propojujeme vědu s byznysem

Připravovat, vysvětlovat, lobovat

Jak vidí svůj přínos ke směřování spolku Transfera.cz v nadcházejícím čtyřletém období jsme se zeptali RNDr. et Mgr. Růženy Štemberkové, Ph.D., MPA, vedoucí Kanceláře transferu technologií Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a místopředsedkyně spolku.

Myslím si, že základní směr zůstává stejný. Transfera by se měla věnovat řešení společných témat v domácím, evropském i globálním měřítku a nadále reprezentovat NAŠI transferářskou komunitu. Každý z k tomu může přispět svým dílem. V mém případě třeba v rámci Evropského patentového úřadu skrze EPO PATLIB výbor, kde mám tu čest zastupovat Vyšegradskou oblast, v rámci ambasadorky RM Roadmapping, dále pak v příhraničních regionech a prosazováním našich společných témat na úrovni Monitorovacího výboru MMR, kterého jsem aktivním členem. V neposlední řadě nadále prohlubovat mezinárodní vztahy s WORLD IP FORUM, UIIN, AUTM, ASTP a dalšími aktivními transferovými organizacemi.

Národní úroveň

I na národní úrovni budu vysvětlovat, lobovat, a „připravovat půdu“ pro projekty a výzvy, které mohou podpořit technologický transfer v celé jeho šíři – pomáhá mi k tomu působení v řadě grémií jako expert, členka pracovních skupin či hodnotitelka národních i mezinárodních projektů.

Dalším úkolem, který jsem si pro nadcházející funkční období dala, je vytvářet funkční síť hráčů zapojených v inovačních procesech nejenom v nejkrásnějším Jihočeském kraji, ale napříč regiony naší republiky. Je to důležité pro sdílení příkladů dobré i špatné praxe stejně jako pro konzultaci mnoha odborných transferových témat.

Odborná témata technologického transferu

Také se chci zasazovat o odborné zpracování témat spojených s technologickým transferem a jeho dalším rozvojem. Za pozornost stojí často diskutované téma společenské relevance technologického transferu a „měření“ jeho impaktu. Zaznívá to opakovaně i v rámci hodnotících mezinárodních univerzitních rad. Tedy nastavení přístupu v rámci klasického technologického transferu a znalostního transferu. A přání závěrem? Třeba vytvoření nové národní soutěže o nejlepší inovaci se silným sponzorem v zádech. Quasi TRANSFERA AWARD, stanovení pravidel, ustanovení výběrové komise. Domnívám se, že uspět v takové soutěži by bylo vysoce prestižní pro všechny vědce i jejich týmy z Akademie i univerzit.