Transfer znalostí

avcr-logo

PORTÁL TRANSFERU AV ČR

Propojujeme vědu s byznysem

Smluvní vzory pomohou vědeckým týmům

CETTAV (Centrum transferu technologií AV ČR) připravilo další zdroj informací určený především výzkumným pracovištím AV ČR.

Ve spolupráci s advokátem Mgr. Mikulášem Vargicem a dalšími specialisty na právo VaVaI vznikl praktický soubor smluvních vzorů. Ty se vztahují k typickým situacím, ke kterým dochází při spolupráci výzkumných pracovišť s aplikační sférou a zohledňují specifika situace v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2. Najdete je zde na stránce  Smluvní vzory.  

„Smluvní vzory jsou velmi praktickým nástrojem. Přesto specifika jednotlivých právních vztahů by do nich měli ideálně zapracovávat právníci nebo alespoň dostatečně proškolení zaměstnanci pracovišť,“ říká Michal Beluský, právník CETTAV. V této souvislosti přichází CETTAV s nabídkou asistence při práci se smluvními vzory a proškolováním vybraných zaměstnanců pracovišť při práci s nimi.

Mezi vzory, které vám ulehčí přípravu spoluprací, najdete např. Předběžnou dohodu (LOI/MOU), která slouží k vytvoření právního rámce pro jednání o budoucí spolupráci, Smlouvu o spolupráci ve výzkumu nebo Smlouvu o poskytnutí materiálu (MTA), která ošetřuje případy poskytnutí materiálu pro účely jejího testování nebo zpracování jiným subjektem. Webová stránka obsahuje i přehled často kladených otázek souvisejících se současnou situací.