Transfer znalostí

avcr-logo

Propojujeme vědu s byznysem

Spin-off v Inovační strategii

Panelová diskuze těsně před prvním Covidovým lockdownem v březnu 2020. Stihli jsme se potkat a prodiskutovat aktuální politické trendy v přístupu k zakládání akademických spin-off společností.

Na třetí pilíř nejodvážnější Inovační strategie posledních let a především na využití spin-off společností jako nástroje transferu znalostí se zaměřila další moderovaná diskuse, kterou uspořádalo Centrum transferu technologií AV ČR

Dosáhnout v ukazateli podílu výdajů na výzkum a vývoj na HDP 3 % do roku 2030 a zaujmout místo mezi dvacítkou nejinovativnějších zemí světa, v tom je Inovační strategie bezesporu odvážná a ambiciózní, řekl v úvodu diskuse náměstek ministra průmyslu a obchodu Petr Očko. CzechInvest, který nese za třetí pilíř Inovační strategie manažerskou odpovědnost, v panelu řečníků zastoupil Jiří Krechl, který se tématu výzkumu a inovací v agentuře věnuje. Zkušenostmi nejen se zakládáním spin-off společností v akademickém prostředí do diskuse přispěl i Martin Fusek, jednatel IOCB Tech, dceřiné společnosti ÚOCHB (Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR), specializované na transfer znalostí.   

V sále nechyběli zástupci Akademické rady AV ČR Lenka Vostrá a Josef Lazar, který je v radě gestorem technologického transferu. Dále právník Matěj Kliman, specialista na oblast veřejné podpory výzkumu a vývoje, Hana Kosová, ředitelka CPPT (Centra pro přenos poznatků a technologií UK), Bohumil Havel, autor Zákona o obchodních korporacích, z Ústavu státu a práva AV ČR a řada dalších odborníků věnujících se transferu znalostí.

Inovační prostředí

„Téma spin-off je aktuální a my jsme se na něj zaměřili už podruhé. Zájem o debatu o rizicích či podpoře jejich vzniku je velký,“ říká Lenka Scholzová, vedoucí CETTAV. „Z mého pohledu je nejdůležitější zmíněná potřeba kritické úvahy o projektech směřujících k založení spin-off. To je a měla by být role interních transferářů“, dodává. „Snižuje se tak riziko ztráty peněz, ale především času a energie všech zúčastněných. Dobře promyšlený a připravený byznys plán výrazně zvyšuje šanci na úspěch. My v CeTTAV jsme připraveni s jeho přípravou pomoci.“

Diskutující zhodnotili stav investičního prostředí v ČR, jeho slabiny, ale i opatření a programy podpory, které poskytuje nebo připravuje CzechInvest, TAČR a MPO. Shodli se na preferenci jejich dlouhodobosti a potřeby stability jejich financování. Zmínili i administrativní potíže, které vznik podobných programů provází. Stále také chybí jednotná představa o systému podpory fáze před založením spin-off, která je ve vědeckém prostředí klíčová. V této souvislosti přítomní vyslovili jednoznačnou podporu modelu programů Gama TAČR.

Zakládání akademických spin-off

Založení spin-off společnosti je jednou z cest, jak převádět výsledky výzkumu do praxe. „Ideální by bylo, kdyby tyto společnosti vznikaly z přetlaku myšlenek. My ale nejdříve stavíme králíkárnu a pak do ní hledáme králíky,“ glosoval stav Jiří Krechl. Odborníci si uvědomují, že vklad finančních prostředků ze strany veřejných výzkumných organizací je rizikový. Toto riziko by měli nést zejména investoři, ale pomoci mohou i státní zdroje. Primárním vkladem výzkumné organizace je její duševní vlastnictví. „Další riziko představuje fakt, že u nás není vyřešen problém konfliktu zájmů vědce, zaměstnance, který pracuje na vysoké škole či ve výzkumné instituci a současně založí a vede společnost v oboru blízkém svému výzkumu,“ připomněl existující šedou zónu Martin Fusek.

V managementu těchto rizik a v zastřešování procesů transferu znalostí je role interní transferové kanceláře nezastupitelná, potvrdila Hana Kosová. „V rámci univerzitního inovačního ekosystému těžíme ze synergie mezi interní transferovou kanceláří CPPT, starající se o nalezení a ošetření výsledku, a dceřinou společnosti CUIP, naší prodlouženou obchodní rukou, která je 100% vlastněna UK“. Dle Martina Fuska je však nereálné, aby každé pracoviště disponovalo svou vlastní dceřinou společností, jak je tomu v případe UOCHB. Roli interní transferové kanceláře opakovaně zdůraznil i Bohumil Havel, dle kterého by CETTAV měl ústavy AV ČR při zakládání spin-off podporovat.

Jak se povedlo naplnit téma téměř dvou hodinové diskuse? Shrnuje právník CETTAV a moderátor akce Michal Beluský: „Ve spolupráci s vedením AV ČR nastavíme pozici a pravomoci CETTAV tak, že budeme schopni aktivně minimalizovat v diskusi uváděná rizika zakládání spin-off. Přispějeme tak ke zvýšení atraktivnosti tohoto způsobu transferu nejen pro zakladatele těchto firem, ale i pro vedení pracovišť a potenciální investory.“

Záznam diskuse naleznete zde