Transfer znalostí

avcr-logo

PORTÁL TRANSFERU AV ČR

Propojujeme vědu s byznysem

Start-upy v době postCovidové

Start upy v nové době aneb co je nutné si uvědomit, s čím počítat a na co se připravit při plánování a přípravě založení start-upů a spin-offů. Výborně postavený webinář Ivana Dvořáka z inovační agentury ILA.

Zajímavý webinář nejen pro transferáře proběhl dopoledne 19. listopadu 2020. Téma spin-off vybral, rozpracoval a přednášel Dr. Dvořák z inovační agentury ILA. Zabýval se problematikou zakládání start-up společností, zejména pak spin-off společností akademických institucí, v nadcházejícím období, které bude hluboce ovlivněno důsledky koronavirové pandemie. Byl určen pracovníkům akademických institucí, kteří se vážně zamýšlejí nad důsledky post-kovidové krize pro budoucí financování vědy, výzkumu, vývoje a inovací a aktivně na ně hledají adekvátní reakci.

V bláznivé době únavných on-line setkání se připojilo 18 účastníků.

Jaká bude nová doba a jaké bude mít důsledky na financování vědy a výzkumu? Bude poznamenána úspornými opatřeními vlády, změnou postoje voličů k vědě i změnou strategie firemní sféry. V těchto podmínkách poroste význam a možnosti transferu znalostí a technologií a jedné z jeho cest zakládání start-up a spin-off, řekl Dvořák. Detailně pak rozebral postup zakládání těchto společností, od prvotních úvah přes formulaci konceptu a jeho kritické posouzení až po volbu perspektivních oblastí podnikání. V „novém normálu“ uspěje především ten, kdo bude umět aktivně reagovat na změny, poznamenal v závěru.

Na záznam webináře se můžete podívat zde:

Dr. Ivan Dvořák

Zkušený lektor

RNDr. Ivan Dvořák, CSc. se problematikou transferu znalostí a technologií (KTT) zabývá od roku 1992, předtím působil v Akademii věd a rezortních výzkumných ústavech (matematické modelování složitých procesů) a v mezičase ve dvou bankách. Je zakladatelem, spolumajitelem a jednatelem inovační agentury ILA, s.r.o. (zal. 1994). Původně vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu UK (biofyzika) a v letech 2006/7 vystudoval KTT na speciálním postgraduálním kurzu organizovaném AURIL a Open University (GB). Od roku 2006 do roku 2012 vyučoval KTT na UK, od roku 2009 přednáší KTT na MCI University v Innsbrucku. Příležitostně přednášel nebo přednáší na toto téma na Universität Graz, Technické Universitě v Liberci, Universitě Hradec Králové, Universitě J. E. Purkyně v Ústí n L., Západočeské universitě, Biologickém centru AV ČR v Českých Budějovicích, Národním ústavu duševního zdraví a dalších domácích VŠ a VÚ.

Ve svých přednáškách využívá poznatky a zkušenosti získané při aktivitách jeho inovační agentury, zejména v oblasti ochrany DV a zakládání start-up společností. Je spoluautorem KTT CURRICULA European Knowledge Transfer Society a spoluzakladatelem profesního sdružení AKTOP (nyní Transfera.cz). Je členem Pražské inovační rady a několika dalších poradních orgánů relevantních pro podporu KTT.