Transfer znalostí

avcr-logo

PORTÁL TRANSFERU AV ČR

Propojujeme vědu s byznysem

Portál transferu Akademie věd právě odstartoval.

Výsledky výzkumů přehledně na jednom místě a také pomoc s jejich přenosem do praxe. To nabízí nový Portál transferu.

Celoakademický portál se chce stát komplexní komunikační platformou pro podporu a rozvoj tranferu znalostí a technologií. Jednoduše řečeno ukázat, co se děje (nejen) v oblasti transferu v Akademii věd. Portál představilo Centrum transferu technologií AV ČR.

Úspěšný výzkum je jedna věc, to, zda najde partnera z komerčního sektoru a uchytí se tak v praxi, věc druhá. S tím pomáhá Centrum transferu technologií AV ČR (CeTTAV) a teď i nový portál, který nabízí servis pro potenciální partnery i pro jednotlivá pracoviště Akademie věd ČR.

Prezentace výsledků a technologií (nejen) průmyslu

Nový portál přináší jednoduchý online přístup k nabídkám výsledků pracovišť AV ČR. Jedním klikem lze najít například výzkum léčby neuropatické bolesti nebo gely na čištění historických povrchů.

Databáze technologií a přístrojů je výkladní skříní výsledků výzkumu vhodných k širšímu využití, pro komercializaci a transfer v různé fázi úrovně technologické připravenosti (TRL).

„Výsledky i přístroje jsou popsány formou strukturovaných produktových listů tak, aby splňovaly požadavky na prezentaci informací širším zájmovým skupinám, jako jsou investoři, zástupci byznysu i oborových organizací,“ popisuje Lenka Scholzová, vedoucí CeTTAV. „V databázi je možné výsledky filtrovat podle různých kritérií, např. oborového rejstříku.“

Portál nabízí nejen přehled aplikovatelných výsledků výzkumu, přehled přístrojů a laboratoří k využití, nabídku konzultací a služeb pro vědce i byznys a informace z oblasti transferu znalostí. „Pro kohokoli zevnitř Akademie nebo i zvenku představuje tato databáze možnost zorientovat se ve zjevně nebo potenciálně užitečných činnostech napříč ústavy a obory,“ říká Michal Filippi z Geologického ústavu AV ČR.

Podpora vědců a jejich propojení

Ústavům se na portálu otevírá především prostor pro prezentaci aplikovatelných výsledků výzkumu, také zde mohou navázat kontakty s komerčním sektorem. Samozřejmostí je podpora procesu komercializace, konzultace postupu při uplatnění výsledku, marketingové rešerše a poradenství, nabídka služeb. V neposlední řadě pak možnost nabídnout nevyužité kapacity přístrojového vybavení a laboratoří v rámci AV ČR i na volném trhu.

„Databáze pomůže ústavům, pro které je transfer znalostí zatím více či méně tvrdým oříškem.“

„Nový portál s databází je především silným komunikačním nástrojem propojujícím všechna pracoviště Akademie věd. Databáze pomůže ústavům, pro které je transfer znalostí zatím více či méně tvrdým oříškem, lépe se v problematice orientovat a využívat zkušenosti a poznatky ostatních,“ vysvětluje Radka Šmídová, členka realizačního týmu CeTTAV.

V tuto chvíli na obsahu databáze spolupracuje CeTTAV s 12 ústavy. „Přes počáteční nedůvěru se nyní ukazuje, že pro vědce je tato forma prezentace výsledků výzkumu na tzv. produktovém listu vlastně zajímavá a mohou s ní dál samostatně pracovat a jednoduše ji využívat,“ popisuje začátky Radka Šmídová.

Dvě databáze jedním klikem

Před spuštěním je propojení databáze se sesterskou databází Transfera.cz, platformy, která sdružuje transferové aktivity akademických i univerzitních institucí v ČR. Při vkládání technologie do databáze AV ČR je možné produktový list jedním klikem automaticky publikovat v databázi Transfery.

V běhu je i systém odborných workshopů pro editory databáze, první se uskutečnil 16. 2. 2021.

Veřejně dostupná databáze tohoto typu také může podnítit zájem o spolupráci lidí ze sektorů, se kterými Akademie běžně nespolupracuje a které mohou zamířit výzkum užitečným směrem.

„Pro pracovníky z Akademie je to navíc možnost srovnání činností ústavů – co se kde dělá zajímavého a užitečného a co by třeba stálo za úvahu pro prospěšnou spolupráci. Veřejně dostupná databáze tohoto typu také může podnítit zájem o spolupráci lidí ze sektorů, se kterými Akademie běžně nespolupracuje a které mohou zamířit výzkum užitečným směrem,“ myslí si Michal Filippi. „Prospěšnost nebo naopak zbytečnost takové databáze ukáže až budoucnost. Buď se prezentované informace ujmou a databáze se bude rozrůstat, nebo se vše pokryje vrstvou elektronického prachu. Jsem však optimista.“