Transfer znalostí

avcr-logo

Propojujeme vědu s byznysem

Systém Jednotného patentu EU a Jednotného patentového soudu

Váháte, neslyšeli jste, nevíte? Pak jste zde správně. V prvním čtvrtletí roku 2023 by měl vstoupit v účinnost systém Jednotného patentu Evropské Unie a Jednotného patentového soudu.

V posledním čtvrtletí roku 2022 nejspíše započne tzv. sunrise period. Tento systém jednotného patentu se bude dotýkat, alespoň v nějaké míře. Chcete se dozvědět více? Do tématu vás uvedeme 5. září od 14,00 hod. v budově Akademie věd ČR na Národní, místnost 205. Na semináři se dozvíte více o základních obrysech tohoto nového rozšíření systému Evropských patentů, jeho výhodách a rizicích jeho využívání.

O co vlastně jde

Jde o reálnou snahu o vytvoření jednotného patentového systému v EU, který zahrnuje i vznik Jednotného patentového soudu. Reálnost potvrzuje i zahájení činnosti Jednotného patentového soudu, očekávané na počátku března 2023. 

Jednotný patentový systém pro EU je nadstavbou již existujícího systému Evropských patentových přihlášek a Evropských patentů. Jako alternativu či doplněk k validaci Evropských patentů v jednotlivých členských zemích Evropské patentové úmluvy si budou přihlašovatelé moci zvolit validaci Evropského patentu jako Jednotného patentu EU.  Jednotný patentový soud s hlavním sídlem v Lucemburku bude jako mezinárodní soud odpovědný za žaloby pro porušení a žaloby na neplatnost týkající se Jednotných patentů EU i některých klasicky validovaných Evropských patentů. Majitelé Evropských patentů tak budou moci v budoucnu vymáhat své patenty na evropské úrovni u jediného soudu, se všemi výhodami a riziky z toho plynoucími.

S kým do toho jdeme

Seminář Jednotný patent

Rozhodování nebylo těžké. Členka Komory patentových zástupců ČR, epi (Komora evropských patentových zástupců), LESI a AIPPI. Doktorka přírodních věd s praxí z prostředí výzkumu. A mimo jiné spoluautorka komentáře k českému patentovému zákonu a autorka několika článků o strategii ochrany průmyslových práv. Labyrintem Jednotného patentu Evropské Unie a Jednotného patentového soudu vás provede RNDr. Kateřina Hartvichová.

Dnes Kateřina přednáší na Institutu průmyslově-právní výchovy. Působí jako lektorka Institutu evropských patentových zástupců (epi) a Mezinárodního centra studií v oblasti duševního vlastnictví (CEIPI) při Univerzitě ve Štrasburku. Dále je členkou epi Professional Education Committee, kde zastupuje Českou republiku.

Hvězdy z praxe pro CeTTAV

Seminář pořádá Centrum transferu technologií v rámci nové řady vzdělávacích akcí, kde jednotlivá témata budou přednášet především osobnosti oboru. Co si CeTTAV od tohoto pootočení kormidla slibuje, upřesňuje vedoucí centra Martin Smekal: „Vybíráme osobnosti, odborníky s relevantním vzděláním a zkušenostmi od nás i ze zahraničí. Cíl je jasný, nabízet aktuální témata v podání renomovaných odborníků a zvýšit zájem kolegů z pracovišť Akademie věd o nabízené semináře a akce.“