Transfer znalostí

avcr-logo

Propojujeme vědu s byznysem

Technologická inkubace schválena

Nový projekt CzechInvestu podpoří v následujících 7 letech více než 300 startupů ze sedmi klíčových technologických oblastí. Každý startup bude moci získat podporu až pět milionů korun.

Projekt s rozpočtem 1 miliarda korun v sobě propojí zájmy státu, byznysu a akademické sféry.

Inovativní podstatou projektu je prostor, ve kterém se setkávají státní, akademický a soukromý sektor. Zapojení partnerů ze soukromé i akademické sféry umožní inkubovaným firmám využívat vyspělou technologickou infrastrukturu či konzultovat svá řešení se zkušenými odborníky – ať už v oblasti konkrétních technologií, nebo v otázce komerčního využití jejich řešení.

Projekt Technologické inkubace bude financován z programu The Country for the Future. Finanční prostředky ve výši jedné miliardy korun vyčlenilo Ministerstvo průmyslu a obchodu už v roce 2019.

Projekt Technologické inkubace se zaměří na sedm klíčových technologických oblastí, které jsou vysoce perspektivní pro další ekonomický rozvoj a konkurenceschopnost České republiky. CzechInvest vnímá, že vysoká přidaná hodnota už neleží v průmyslových oborech jako takových, ale v technologiích, které jsou použitelné napříč jednotlivými odvětvími. Jedná se o:

  • mobilitu budoucnosti
  • umělou inteligenci a IT
  • kreativní průmysly
  • udržitelnost a ekoinovace
  • kosmické technologie
  • jadernou a částicovou fyziku
  • chytrá řešení proti krizím

Základní parametry projektu představí CzechInvest na online setkání 14. května od 9:00.

Zdroj: CzechInvest