Transfer znalostí

avcr-logo

Propojujeme vědu s byznysem

TECHNOLOGIE LABORATOŘE PŘÍSTROJE díl druhý

A je to tady! Druhé vydání brožury TECHNOLOGIE LABORATOŘE PŘÍSTROJE představuje rozšířený výběr inovativních technologií pro transfer a nabízí i využití unikátních akademických laboratoří a přístrojů. Novinka navazuje na Portál transferu AV ČR, resp. jeho Databázi znalostí a technologií. Detail nabídek pak přinášejí přehledně strukturované produktové listy obsahující i spojení na vědecké týmy.

Co zde najdete?

Krátce, nabídky ze všech tří vědních oblastí. Namátkou od nového katalyzátoru umožňujícího efektivní proměnu odpadního metanu na průmyslově využitelný metanol. UFCH JH AV ČR zde nabízí licencování a společný vývoj s výrobci katalyzátorů a specialisty na škálování a komercializaci petrochemických technologií. Třeba až po Klimatický větrný tunel s řízenou rychlostí větru a řízenými teplotními podmínkami. Tato technologie je uzpůsobena pro modelování synergického působení povětrnostních vlivů na historické i moderní stavební konstrukce a prvky. ÚTAM AV ČR poskytuje možnost využít tunel i externím subjektům, včetně odborného poradenství.

„V online Databázi technologií na Portálu transferu AV ČR nyní najdete 69 nabídek připravených pro partnery z řad průmyslových podniků, finančních investorů i veřejného sektoru. Těší nás, že do ní každý měsíc přibývají další nové technologie. Produktové listy jednotlivých technologií jsou určené pro zájemce z průmyslu a dalších odvětví, a jako takové se v online formě skvěle osvědčily. Nová aktualizovaná brožura by tak měla pomoci s dalším šířením povědomí o možnostech, které vědecká pracoviště nabízejí,“ doplňuje Radka Šmídová, manažerka marketingu z CeTTAV.

Přenos má přednost

Jednoduše řečeno, Centrum přichází s dalším střípkem do mozaiky s názvem transfer. K dispozici bude nové vydání nabídkové brožury i účastníkům Akademického sněmu, nejvyššího orgánu Akademie věd ČR. Vedení největší vědecké instituce v ČR považuje přenos vědeckých poznatků do praxe za jednu ze svých hlavních priorit. Díky tomu připravuje Centrum transferu technologií AV ČR nové služby zaměřené na rozšíření podpory transferových aktivit, a to jak v rámci pracovišť a ústavů AV ČR, tak na vytvoření silných vazeb s obchodními partnery.

Na závěr poděkování. To patří všem, kteří se na zrodu brožury TECHNOLOGIE LABORATOŘE PŘÍSTROJE podíleli. Především pak vědeckým týmům a kolegům z transferových oddělení Akademie věd ČR. Speciální poděkování pak patří paní Ireně Vítkové za práci korektora.