Transfer znalostí

avcr-logo

PORTÁL TRANSFERU AV ČR

Propojujeme vědu s byznysem

TT Actual – Technologická inkubace

Další vydání transferářské diskusní platformy se zaměřilo na ambiciózní projekt agentury CzechInvest Technologická inkubace. Hostem dubnového vydání byl Roman Ruffer, manažer, který se stará o partnery projektu a který program podrobně představil.

Po úvodní prezentaci, kde zopakoval hlavní informace o programu Technologická inkubace, odpovídal na dotazy o možnostech využití získaných financí.

Proč toto téma

Centrum transferu technologií AV ČR (CeTTAV) bylo vybráno jako oficiální partner programu, jehož cílem je najít a podpořit na 250 inovativních technologických startupů a rozvíjet startupový ekosystém v České republice.

V rámci tohoto projektu CeTTAV nabízí spolupráci ve dvou oblastech. Zprostředkuje ústavům AVČR možnost zapojit a uplatnit volnou kapacitu laboratoří a odborných pracovišť do tohoto projektu za standardních tržních podmínek.

„Dále pak nabízíme přímou pomoc akademickým spin-offům, které by se do programu chtěly přihlásit. Pomůžeme s preinkubací, tedy přípravou na projekt, zhodnocením projektu a následně i s přihláškou a dalšími kroky. I díky postavení oficiálního partnera nabízíme nadstandardní komunikační podporu při konzultacích s manažery projektu,“ říká Martin Smekal, vedoucí CeTTAV.

Dle informací z CzechInvestu bude druhá výzva otevřena po 1. 5. 2023

Co je ve hře

V rámci projektu Technologické inkubace získají vybrané technologické startupy přímou podporu ve výši 1 100 000–4 500 000 Kč na nákup služeb souvisejících s vývojem jejich produktu a nepřímou podporu v hodnotě 500 000 Kč ve formě workshopů, seminářů, pomoci inkubačních manažerů, konzultací s odborníky na business, technologie a inkubaci v trvání až 2 roky.

Účastníkům, kteří projdou sítem nezávislé hodnotitelské komise, poskytuje projekt systematickou pomoc. Nabízí možnost preinkubace, tedy podporu žadatelů, resp. pomoc s přípravou žádosti či založením vlastní firmy. Možnost spolupráce a partnerství v rámci tematických hubů: Mobility Innovation Hub, AI Hub, ECO TECH Hub, Creative BIC a v přípravě jsou např. Space Hub a Tech4Life Hub. Šanci na úspěch mají ty žádosti, kde TRL výsledku je 2 a více.

Diskuse si vzala pod drobnohled především finance

Roman Ruffer z Czechinvestu vysvětlil, že přímá podpora představuje peníze, které firma dostane na účet, platit si z ní příjemce může cokoli, co souvisí s inkubací a dá se účtovat jako služba. Uznatelnost výdajů bude průběžně konzultovaná s inkubačním manažerem. 

Nepřímá podpora pak znamená inkubační balíček v neměnné hodnotě 500 000 Kč. V balíčku je inkubační podpora – práce inkubačních manažerů, business expertů a odborníků na specifické technologie, tito lidé budou se startupy až dva roky pracovat. Dále jsou v nepřímé podpoře specifické workshopy, základní právní poradenství atd. Inkubační balíček se nastavuje každému startupu individuálně při zahajování inkubace.