Transfer znalostí

avcr-logo

Propojujeme vědu s byznysem

TTO Circle – z laboratoří do praxe

Po dvou letech nucené pandemické přestávky dnes v Praze začíná dvoudenní zasedání TTO Circle, iniciativy Evropské komise, která sdružuje výzkumné organizace a usiluje o profesionalizaci přenosu znalostí a technologií do praxe. Letošní zasedání hostí Akademie věd ČR.

Technology Transfer Offices Circle (TTO Circle) sdružuje 36 významných výzkumných organizací neuniverzitního typu, ve kterých pracuje více než 198 tisíc vědeckých pracovníků. Síť dlouhodobě usiluje o mezinárodní standardizaci a profesionalizaci tzv.  transferu znalostí a technologií neboli procesu, jímž se znalosti a technologie dostávají z excelentního výzkumu do praxe. Členským organizacím nabízí také sdílení zkušeností, osvědčených postupů i odborných znalostí prostřednictvím společných aktivit.

Program zasedání obsáhne řadu témat: mimo jiných třeba tzv. proof of concept neboli rozvoj inovativních produktů založených na originálních nápadech, dále stimulace a podpora vývoje firem spin-off, integrovaná evropská inovační politika, evropská strategická autonomie a dotkne se i vybraných oblastí, jako jsou vesmír, obrana nebo zákon o čipech.

„Evropská komise je odpovědná za politiku EU v oblasti vědy, výzkumu a inovací a řešení největších společenských výzev. V rámci TTO Circle je pro nás důležitá jak pokračující spolupráce na poli transferu, tak unikátní napojení na odbornou agendu Evropské komise,“ říká Martin Smekal, vedoucí Centra transferu technologií AV ČR.