Transfer znalostí

avcr-logo

Propojujeme vědu s byznysem

Vědci se transferu nebojí

Ve čtvrtek 10.6. jsme ukončili jarní běh cyklu Vědci nebojte se transferu, jednoho ze 4, které CeTTAV v rámci profesního rozvoje v oblasti transferu pořádá. Za 3 měsíce jsme připravili a uspořádali 6 interaktivních webinářů pro 85 kolegů ze 30 ústavů Akademie věd ČR.

Cyklus, určený především pro vědecké pracovníky, nabídl základní orientaci v problematice uplatňování výsledků výzkumu v praxi, dnes známější jako transfer znalostí a technologií.

Duševní vlastnictví ve vědeckém prostředí, výsledek výzkumu a jeho aplikační potenciál, výzkumné spolupráce s podniky nebo licencování výsledků výzkumu, jsou témata, ve kterých se naši vědci zdokonalovali.

A jaká je úroveň znalostí účastníků, vědeckých pracovníků, v oblasti transferu znalostí? „Vždy jsme mile překvapeni. Povědomí je na vysoké úrovni. Vědečtí pracovníci chápou důležitost transferu i jeho procesy a živě se zajímají o příklady z praxe, které pro ně připravujeme,“ konstatuje Barbora Jedličková, manažerka vzdělávání z CeTTAV.

Že mají naši vědci smysl pro humor dokládá odpověď na otázku, co byste si z dnešního webináře rádi odnesli? Odpověď zněla – peníze (na výzkum), a pokud nebudou, pak snadno zapamatovatelné principy hodnocení výsledku.

Naší snahou je připravovat interaktivní workshopy, které zaujmou a vtáhnou účastníky do procesu výuky. Dobře fungují příklady a zkušenosti z transferové praxe, ankety i výukové hry. Nyní jsme zapojili i Mentimeter, interaktivní prezentační software, který umožňuje pořádat a vyhodnocovat ankety v reálném čase přímo během webináře,“ doplňuje Lenka Scholzová, lektorka a vedoucí CeTTAV. Potvrzuje tím neustále se zvyšující úroveň webinářů. Na otázku odnášíte si, pro co jste si přišli? Zvolilo 85 % účastníků odpověď ano.

Cyklus Vědci nebojte se transferu bude pokračovat zase na podzim. Už nyní probíhá anketa, jejíž výsledky přidělí priority jednotlivým tématům . Na týmu CeTTAV pak bude doplnit program webinářů o nové informace a vymyslet další interaktivní postupy.

Místo závěru zpětná vazba jednoho z účastníků. „Naprosto jednoznačné plus celého bloku byl přístup lektorů; žádné velké oficiality a slova z právnického linga, ale naopak „zákulisní“ informace typu doporučujeme – vyvarujte se.“

 Aktuálně vypsané kurzy najdete v Kalendáři akcí na Portálu transferu AV ČR. Pro více informací o jednotlivých kurzech kontaktujte Barboru Jedličkovou z CeTTAV.