Transfer znalostí

avcr-logo

PORTÁL TRANSFERU AV ČR

Propojujeme vědu s byznysem

Výzvy MPO za miliardu

Firmy, výzkumné a klastrové organizace mohou žádat o dotace na podporu inovačních aktivit. Pomůže jim API.

Agentura pro podnikání a inovace (API), je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu průmyslu. Administruje dotační programy v rámci OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK 2021 – 2027). Prostřednictvím operačních programů pomáhá API spolufinancovat podnikatelské projekty v oblasti zpracovatelského průmyslu a souvisejících služeb. API cílí na široké spektrum rozvojových potřeb podniků všech velikostí: podporuje projekty zaměřené na výzkum, vývoj a inovace, technologický rozvoj, oblast ICT či ekoenergetické programy. S čím agentura pomůže? Informuje o možnostech podpory podnikání z OP, pořádá odborné semináře a konzultuje a spravuje projekty.

„Inovace jsou pro každý podnik hnacím motorem rozvoje úspěšného podnikání. Proto je cílem těchto výzev podpořit zavádění inovací do praxe a rozvíjet spolupráci podniků s výzkumnými organizacemi, digitálními huby nebo technologickými centry,“ informuje ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Hosty dalšího TT Actual, který uspořádal CETAV, byl ředitel Sekce rozvoje podnikatelského prostředí API Petr Kolář a jeho kolegové. Podrobně se podívali na současné výzvy a odpověděli na řadu otázek kolegů z pracovišť AV ČR.

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), zahájil příjem žádostí o dotace ve výzvách na podporu výzkumných, vývojových a inovačních aktivit.

Proof of Concept – výzva ll.

Připraveno je 250 mil. Kč. Výzva je určena malým a středním podnikům a výzkumným organizacím. Cílem výzvy je posílit zejména podniky s vysokým potenciálem dalšího růstu, které potřebují otestovat validitu nových technologií, ověřit proveditelnost a komerční potenciál. Jednoduše řečeno, jestli se tím nápadem má smysl vůbec zabývat. Výsledky projektů budou posilovat další tržní uplatnění.

Aktivita A je studie proveditelnosti, která bude sloužit jako podklad pro realizaci další možné fáze výzkumného projektu.

Aktivita B, by měla mít za výsledek výrobek, finální prototyp, ověřený v provozních podmínkách a detailní plán komercializace. Ten ověří konkrétní bariery a možnosti vedoucí ke zvýšení profitability projektu.

Na závěr upozornění na odstranění podmínky transferu znalostí od výzkumné organizace.

Partnerství znalostního transferu – výzva II.

Alokace 250 mil. Kč. Žadatel, malý střední podnik a výzkumná organizace – smlouva o partnerství. Podporovanou aktivitou je vytvoření partnerství mezi malým a středním podnikem a organizací pro výzkum. A přenos informací, odborných znalostí a dovedností z akademické sféry do partnerského podniku.

Aktivity mají strategický význam pro další rozvoj podniku. Vývoj a inovace nových produktů, zlepšení výrobních a podnikových procesů

Spolupráce – klastry – výzva ll.

Výzva je určena pro klastrové organizace (seskupení podniků, výzkumných a inovačních organizací). Jejim cílem je stimulovat inovační činnost a spolupráci, a je v ní k dispozici celkem 500 milionů korun. Projekty musí být řešeny s výzkumnými a vývojovými pracovišti formou zadání smluvního výzkumu.

Výzkumné a vývojové aktivity, které odpovídají inovačním potřebám malých a středních podniků daného průmyslového odvětví nebo specifické technologické oblasti v rámci klastru. Výsledky projektu jsou vždy využitelné více podniky, které na jejich základě mohou vyvinout vlastní specifická řešení pro nové produkty, procesy a služby.

Diskuse, která tradičně doprovází TT Actual, se aktivně účastnila i naše kolegyně, vedoucí projektu Jana Růžičková. 3 otázky závěrem patří jí:

  • Jak jsi hodnotila pondělní TT Actual? Co ti chybělo? Co se naopak povedlo?

Šlo o příjemné setkání s kolegy z Agentury pro Podnikání a Inovace, během kterého nás seznámili s blížícími se výzvami a novinkami v nich. Postrádala jsem konkrétnější informace ohledně plánovaných termínů vyhodnocení vítězných projektů a statistiku úspěšnosti získání podpory. Přesto kolegové z API přehledně shrnuli nejdůležitější data ohledně chystaných a otevřených výzev.

  • K problematice výzev a dotací máš blízko. Proč? Kde jsi získala zkušenosti?

V roce 1995 jsem podala svůj první grantový projekt a od té doby už jich byly desítky, pracovala jsem i jako externista ve společnostech, které pomáhají firmám a výzkumným institucím s přípravou žádostí o podporu.

  • Poměrně dost jsi se věnovala klastrům, proč právě jim?

Protože jsem v minulosti několik let v rámci zaměstnání byla členem klastru a tento formát spolupráce považuji za velmi dobrý. Rozšiřuje možnosti a podporuje spolupráci napříč klastry. Pomáhá budovat síť institucí operujících v určité oblasti a umožnuje navázat hlubší vazby, které pak snadno vyústí v zajímavé projekty. Podporuje také zahraniční mise a propojuje i v rámci přeshraničních projektů.

Zdroj: web API a MPO