Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter

Detektor koncentrace nanočástic

Nanočástice jsou téměř všude kolem nás. Pro lidské oko jsou neviditelné, neboť mají rozměry menší, než je vlnová délka viditelného světla. Jejich malé rozměry a vysoká koncentrace v kontaminovaných oblastech z nich činí riziko pro lidské zdraví. Nové zařízení dosahuje objektivních výsledků s vysokou spolehlivostí měření.

V dalším dílu seriálu Věda do praxe představuje portál Věda a výzkum zajímavý výsledek z naší databáze.

V souvislosti s rozvojem nanotechnologií a poznatků o zdravotních rizicích expozice vyráběným i nechtěně produkovaným nanočásticím vyvstala potřeba jednoduchého a cenově dostupného detektoru nanočástic pro kontrolní měření v řadě průmyslových provozů, a třeba i kontrole automobilových emisí přímo v reálném provozu. Jednalo se o projekt Ústavu experimentální medicíny AV ČR v rámci programu GAMA Technologické agentury ČR, který byl završen patentováním detektoru.

Výhody a využití

Komerčně lze detektor využívat například v dopravě pro kontrolu emisí ultra jemných částic nebo při pracovní expozici v provozech, kde se pracuje s nanočásticemi.

„V současnosti připravujeme společně s Výzkumným ústavem bezpečnosti práce projekt v rámci bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra ČR, kde by se detektor měl uplatnit pro kontrolu expozice jemným částicím v průběhu zásahů hasičů při požárech,“ říká Jan Topinka.

Kompaktní přenosné zařízení o hmotnosti do 1 kg nabízí vysokou citlivost kvantitativních měření, detekce koncentrací nanočástic škodlivých pro lidské zdraví, tedy i nanočástic extrémně malých rozměrů, ale i nízké výrobní náklady.

Celý článek si přečtěte na Věda a výzkum.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Další aktuality