Dotační programy pro aplikovaný výzkum a transfer technologií

Na tomto místě naleznete aktuální přehled domácích i evropských dotačních výzev a programů souvisejících s aplikovaným výzkumem a vývojem, s uplatňováním výsledků výzkumu v praxi, a také s podporou na výzkum v oblasti pandemie COVID-19. Dále zde naleznete odkazy na námi sledované informační zdroje veřejných i komerčních dotačních programů s uvedením stručného popisu a odkazů, a také aktuality v dané oblasti.

Pokud víte o nějakém dalším podpůrném nástroji či užitečném zdroji informací o výzvách a dotacích, prosím, napište na hruska@ssc.cas.cz a my jej do seznamu zařadíme.

Aktuální informace a užitečné odkazy

Aktuální informace k výzvám

4.11. dnes jsme přidali výzvy v programu EUREKA zaměřené na mezinárodní spolupráci v projektech aplikovaného výzkumu a inovací produktů (elektronika, pokročilá výroba). A dále tzv. výzvy s kaskádovým financováním vyhlašované konsorcii projektů HorizonEurope/2020 a EK. Zajímavé pro start-upy a malé a střední podniky. Více v naší databázi. 

Informační zdroje k výzvám a grantům

Dotační programy a příležitosti

Národní dotační příležitosti

Středočeské inovační vouchery

Podrobnosti

Podpora projektů výzkumné spolupráce výzkumných institucí z ČR a podniků ze Středoč.kraje

Podpora

4 mil. Kč/výzvu
50 - 500 000 Kč/projekt
Proplácení ex-post

poskytovatel

Středočeský kraj

PŘÍJEMCI

Podniky Středočeského kraje

termíny výzev

Průběžná

OP TAK – Aplikace
Prodloužený termín!

Podrobnosti

Podpora získávání nových znalostí skrze průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.
Financuje náklady osobní, na nástroje, přístroje a vybavení formou odpisů, na smluvní výzkum, na poradenské služby a režijní a provozní náklady.
Doba realizace max. 48 měsíců.
Realizace v ČR mimo NUTS2 Praha.

Podpora

4 mld.Kč/výzvu
2 - 125 mil. Kč/projekt
Výše dotace: 25 - 85% způs.výdajů

poskytovatel

MPO

PŘÍJEMCI

 • podnikající fyzické a právnické osoby
 • výzkumné organizace

termíny výzev

Od 15.8.2022 DO 31.1.2023

odkaz

OP TAK – Inovační vouchery – patent

Podrobnosti

Podporu lze žádat na služby patentových zástupců:

 • zveřejnění přihlášek vynálezů
 • registrace užitných vzorů
 • registrace průmyslových vzorů
 • registrace ochranných známek
Výzva naopak nepodpoří udělení národního a mezinárodního patentu a udržovací poplatky.
Realizace v ČR mimo NUTS2 Praha.

Podpora

50 mil. Kč/výzvu
50 - 500 tis. Kč/projekt
Výše dotace: 75% způs.výdajů

poskytovatel

MPO

PŘÍJEMCI

 • malé a střední podniky
 • organizace pro výzkum a šíření znalostí

termíny výzev

Od 15.8.2022 DO 31.12.2023

Výzva č. 2_22_001 Teaming_CZ I

Podrobnosti

Podpora projektů úspěšných ve výzvě Teaming for Excellence (TfE) programu HorizonEurope.
Délka projektů: 24-80 měsíců.
Výzva rozdělena na 2 kola:

První kolo: Subjekty, které podaly žádost do výzvy TfE jako koordinátor projektu a jejichž žádost úspěšně prošla prvním kolem hodnocení.

Druhé kolo: Subjetky, které podaly žádost do výzvy TfE jako koordinátor projektu a jejichž žádost úspěšně prošla druhým kolem výzvy TfE.

Podpora

Investiční výdaje (stavební, přístrojové, hardwarové a další) nutné k modernizaci infrastruktury excelentního výzkumného centra.
Komplementární financování.
2 mld. Kč/výzvu

poskytovatel

MŠMT

PŘÍJEMCI

 • veřejné vysoké školy;
 • ­ veřejné výzkumné instituce;
 • ­ soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost (z. ú., o.p.s., spolek).

termíny výzev

1. kolo
Od 18.5.2022 DO 17.6.2022

2. kolo
Od 1.2.2023 DO 31.5.2023

TREND 9. výzva

Podrobnosti

Program je zaměřený na podporu vlastních výzkumných aktivtit v podnicích a průmyslový výzkum a experimentální vývoj.
Podprogram 2 – “Nováčci”.
Mohou se hlásit jen podniky, které v posledních 5ti letech nečerpali žádnou podporu na VaV nad 1 mil. Kč.
Podmínkou je účast min. 1 výzkumné organizace. Projekt na 12-48 měsíců.

Podpora

200 mil. Kč/výzvu
15 mil.Kč/projekt
80% míra dotace

poskytovatel

TAČR

PŘÍJEMCI

podnik - příjemce
výzkumná organizace - další účastník

termíny výzev

Od 23.11.2022
DO 11.1.2023

odkaz

Mezinárodní dotační příležitosti

CHIST ERA Call 2022

Podrobnosti

Podpora ICT technologií. Témata:

Security and Privacy in Decentralised and Distributed Systems (SPiDDS)
Machine Learning-based Communication Systems, towards Wireless AI (WAI)
Konsorcia musí tvoři 3 různí partneři ze 3 následujících států:

Belgie (F.R.S-FNRS), Brazílie (CONFAP, CNPq), Bulharsko (BNSF), Česká republika (TA ČR), Estonsko (ETAg), Finsko (AKA), Francie (ANR), Irsko (IRC), Izrael (InnovationAuth), Lotyšsko (LZP), Litva (LMT), Lucembursko (FNR), Polsko (NCN), Rakousko (FWF), Rumunsko (UEFISCDI), Slovensko (SAS), Španělsko (AEI), Švýcarsko (SNSF), Taiwan (NSTC), Turecko (TÜBITAK), Spojené království (UKRI).

Podpora

Až 750 000 eur/výzvu
Rozpočet projektu bez omezení
Intenzita podpora až 85%

poskytovatel

TAČR

PŘÍJEMCI

podniky
výzkumné organizace

termíny výzev

Od 4.11. 2022 DO 2.2.2023

Výzvy Inovačního fondu EK v oblasti čistých technologií

Podrobnosti

Jednokolová výzva Inovačního fondu Evropské komise zaměřená na dekarbonizaci, vodíkové technologie, středně velké pilotní projekty a výrobu čistých technologií.
29.a 30.11. proběhnou ke všem tématům infodny. Viz odkaz.

Podpora

Všeobecná dekarbonizace - 1 mld. euro/výzvu
Inovativní elektrifikace v průmyslu | Vodík (1 mld. eur/výzvu)
Výroba čistých technologií (0,7 mld. eur/výzvu)
Středně velké pilotní projekty (0,3 mld. eur/výzvu)
Min.rozpočet projektů musí být 7,5 mil. eur
Podpora formou lump sum.

poskytovatel

Evropská komise

PŘÍJEMCI

viz text výzvy

termíny výzev

Od 3.11.2022 DO 16.3.2023

Inter-excellence 2 INTER-COST

Podrobnosti

Mezinárodní program podporující základní, průmyslový výzkum a experimentální vývoj ve všech vědních oblastech.
Určeno pro výzkumné projekty navázané na akce COST.
Doba řešení projektů minim. 20 měsíců, max. do 31.12.2026.
Z uznatl.nákladů: osobní, odpisy DHM, drobné zboží, subdodávky, cestovné a režie.

Podpora

intenzita podpory: 25-100% uznatelných nákladů dle typu účastníka a kategorie výzkumu.

poskytovatel

MŠMT

PŘÍJEMCI

Výzkumné organizace
Malé a střední podniky

termíny výzev

Od 15.12.2022 DO 6.2.2023

odkaz