Ochrana soukromí

Toto jsou zásady ochrany soukromí společnosti Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., IČO: 60457856, DIČ: CZ60457856, se sídlem Národní 1009/3, 110 00 Praha 1 (Provozovatel nebo my) jako provozovatele těchto webových stránek (Web).

Přečtěte si, jak zpracováváme Vaše osobní údaje, pokud jste uživatelem našeho Webu (Vy). Tyto zásady obsahují důležité informace o Vašich právech.

Kdo zpracovává Vaše údaje?

Správcem Vašich osobních údajů je Provozovatel (Správce) a další osoby, které nám dodávají své služby jsou zpracovateli. Správce můžete kontaktovat v jeho sídle nebo na emailu cettav@ssc.cas.cz.

Proč zpracováváme Vaše údaje, jaké osobní údaje zpracováváme, a co je právním důvodem?

My zpracováváme Vaše údaje pro následující účely:

  1. K posouzení vaší žádosti o informace či spolupráci: Za tímto účelem můžeme zpracovávat Vaše údaje, které jste nám poskytl/a, nebo které nám poskytnete v budoucnu, k čemuž jste nám žádostí o informace či spolupráci udělili výslovný souhlas.
  2. K zasílání newsletterů: Pokud jste se přihlásil/a k odběru našeho newsletteru, smíme Vám příležitostně zasílat tento newsletter, protože je to naším oprávněným zájmem. Zasílání newsletteru můžete kdykoliv zrušit způsobem popsaným níže (námitky proti zpracování).
  3. Ke komunikaci s Vámi v souvislosti s žádostí o informace či spolupráci: Budeme Vás příležitostně kontaktovat v souvislosti s Vaší žádostí , k čemuž jste nám nahráním žádosti o informace či spolupráci udělili výslovný souhlas.
  4. K ochraně našich práv: Provozovatel může zpracovávat Vaše údaje, které jsou nezbytné k uplatnění nároku ze svých práv. I v případě, že Vaší žádosti o informace či spolupráci nebude vyhověno, můžeme potřebovat Vaše údaje za účelem ochrany našich práv. Takový účel je naším oprávněným zájmem. Takové údaje mohou zejména zahrnovat Vaše jméno a kontaktní údaje.
  5. K plnění zákonných povinností: Například v případě, pokud se odhlásíte z odběru našeho newsletteru, budeme pracovat s takovou informaci, aby Vám žádný newsletter nebyl zasílán.

Jak dlouho budeme Vaše údaje zpracovávat?

Údaje k účelu podle pododstavce (1) – posuzování Vaší žádosti o informace či spolupráci – budeme zpracovávat dokud neodvoláte svůj souhlas s takovým zpracováním.
Údaje k účelu podle pododstavce (2) – zasílání newsletterů – budeme zpracovávat, dokud neodmítnete zasílání newsletterů.
Údaje k účelu podle pododstavce (3) – komunikace v souvislosti s Vaší žádostí o informace či spolupráci – budeme zpracovávat dokud neodvoláte svůj souhlas s takovým zpracováním.
Údaje k účelu podle pododstavce (4) – ochrana našich práv – budeme zpracovávat, dokud trvá náš oprávněný zájem.
Údaje k účelu podle pododstavce (5) – plnění zákonných povinností – budeme zpracovávat, dokud trvá naše zákonná povinnost.

Komu můžeme Vaše údaje převést?

Vaše údaje můžeme převést jiným zpracovatelům, kteří nám dodávají IT, marketingové a další podpůrné služby, vždy však v souladu s výše uvedenými účely. Pokud převedeme Vaše údaje mimo EU, ochrana osobních údajů bude zajištěna na základě standardních smluvních doložek nebo v režimu rozhodnutí o Privacy Shield, programu spolupráce s USA. Bližší informace jsou k dispozici na webových stránkách Evropské komise.

Vaše práva:

Právní předpisy na ochranu osobních údajů Vám zaručují různá práva v oblasti ochrany osobních údajů: V rozsahu, v jakém Vám to garantují předpisy na ochranu osobních údajů – zejména GDPR – od nás můžete požadovat přístup k Vašim osobním údajům (tedy informace o tom jaká Vaše konkrétní údaje zpracováváme a jak je zpracováváme), omezení zpracování Vašich údajů (to znamená, že údaje sice zatím nevymažeme, ale nebudeme je zpracovávat) a jejich výmaz a opravu (vždy pokud jsou pro to splněny zákonné podmínky), a dále můžete vznést námitku proti zpracování a můžete využít práva na přenositelnost údajů. Pro uplatnění jakéhokoliv z těchto práv nás kontaktujte prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů – nejjednodušší je poslat nám email a my Vám rádi pomůžeme s uplatněním Vašich práv. Pokud byste se domnívali, že zpracováním Vašich osobních údajů porušujeme právní předpisy, můžete podat stížnost u národního dozorového úřadu (pro ČR Úřad pro ochranu osobních údajů – www.uoou.cz).

Námitky proti zpracování: Pokud nesouhlasíte s tím, abychom Vaše údaje používali k zasílání newsletterů, můžete to odmítnout. Nejjednodušší je využít odkaz, který je v každém newsletteru, případně nám námitku můžete poslat emailem nebo dopisem. Pokud takové zpracování odmítnete, přestaneme Vám posílat newslettery. Můžete odmítnout i jiná zpracování založená na oprávněném zájmu a my je omezíme, pokud neprokážeme závažné a kvalifikované oprávněné důvody pro zpracování.