Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter

Odstartoval jarní běh TT Boost

Školící program Transferářem snadno a rychle (TT BOOST) přináší účastníkům rozšíření pohledu na transfer znalostí, ale především úvod do problematiky přenosu výsledků vědecké práce do praxe. Do lavic letos zasedlo 11 kolegů z 8 ústavů.

Zahájení programu se zúčastnila místopředsedkyně Akademické rady Ilona Müllerová, v jejíž gesci je i transfer znalostí a technologií, která řekla: „Transfer není jednoduchý obor, ale je to jedna z našich priorit. Jsem ráda, že pracoviště začínají chápat důležitost této mladé disciplíny na pomezí mezi vědou a byznysem. Důkazem budiž i zájem o tento školící program. Děkuji také kolegům z CeTTAV za energii a píli, kterou do vzdělávacích aktivit vkládají.“

Šestiměsíční inovovaný program je součástí transferářského vzdělávání, které pořádá CeTTAV (Centrum transferu technologií AV ČR), a je určen pro zájemce ze všech pracovišť AV ČR, začínající v transferu, kteří se chtějí rychle zorientovat v prostředí TZT.

Téma prvního dvoudenního interaktivního semináře zahrnovalo motivaci různých skupin pro transfer znalostí, charakteristiku výsledků vznikajících ve vědeckém prostředí i nastavení interního prostředí podporujícího uplatňování výsledků v praxi. Na příkladech lektoři ukázali, s čím se mohou setkat v praxi a vyhodnotili, který z modelů by mohl být nejvhodnější.

Dá se do rozjetého vlaku nastoupit za jízdy, aneb co mohou udělat lidé, kteří by ještě letos školící program rádi absolvovali a nestihli první seminář?

„Pokud jste doposud neměli možnost se do kurzu přihlásit, tak nesmutněte. Jednu absenci vám odpustíme a první modul na základě individuální konzultace s vámi doženeme. Nerozmýšlejte se však příliš dlouho zbývá nám tu už jen jedno volné místo. Pokud potřebujete na promyšlení více času, kurz pro vás určitě otevřeme i v příštím roce,“ říká manažerka vzdělávání CeTTAV Barbora Jedličková.

Odborné transferářské vzdělávání je jeden z nosných programů CeTTAV. „Vyšší počet výzkumných pracovníků, kteří budou schopni se v problematice transferu orientovat, pomůže naplnit jednu z priorit Akademie věd ČR, přenos výsledků do praxe,“ dodala Ilona Müllerová.

Podívejte se na kompletní přehled vzdělávacích programů CeTTAV, včetně aktuálních termínů.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Další aktuality