Transfer znalostí

avcr-logo

Propojujeme vědu s byznysem

Program PRAK - KONCEPT

PRAK – nový dotační program AV ČR s názvem „Program rozvoje aplikací a komercializace„. Cílem programu PRAK je akcelerace přenosu technologií a znalostí do praxe. PRAK má za cíl podpořit činnosti potřebné zejména pro uplatnění znalostí vzniklých na pracovištích AV ČR a motivaci pracovníků pracovišť AV ČR k aplikaci a komercializaci výsledků výzkumu. Centrum transferu technologií AV ČR bylo pověřeno implementací směrnice PRAK a následnou koordinací programu.
Účelem Programu je zajistit financování aktivit potřebných pro přenos znalostí a motivovat výzkumné pracovníky k aplikaci a komercializaci výsledků jejich výzkumu.

Kam cílí PRAK

Projekt PRAK se zaměřuje na podporu běžících případů TZT realizovaných na pracovištích AV ČR, které budou vybrány hodnotícím panelem PRAK. Očekávaným výsledkem případů podpořených z PRAK je uzavření licenční smlouvy, založení spin-off nebo získání podpory z programu pro transfer znalostí a technologií jiného poskytovatele, jejímž cílem je komerční uplatnění znalostí pracoviště. Projekt navazuje na programy finanční podpory TZT, zejména ty, které se týkají rozvoje technologické a tržní připravenosti výsledků výzkumu.
PRAK není určen na podporu výzkumu nebo vývoje prototypů nebo provádění testů či nákup nových zařízení nebo materiálu.

Vyhlášení výzvy

Projekty bude možné přihlašovat na základě výzvy, která bude vyhlášena pravděpodobně ve druhé půlce června. O vyhlášení výzvy budeme včas informovat.

 

Registrujte svůj projekt

Vyplňte online formulář (doporučujeme připravit si nejdříve formulář ve Wordu viz níže).  Formulář můžete vyplnit ve Wordu a odeslat registraci s dalšími povinnými náležitostmi (finanční plán, přílohy) na email: prak@ssc.cas.cz

Soubory ke stažení:

Formulář registrace dílčího projektu PRAK 

Finanční plán aktivit 

Směrnice programu PRAK 

Kódy oborů FORD 

Důležitá upozornění

  • Projekt lze registrovat prostřednictvím online formuláře
  • Všechna pole ve formuláři jsou povinná;
  • Doba řešení projektu je maximálně do konce roku 2023;
  • Tento návrh může být podán pouze ředitelem pracoviště, a to po jeho projednání v radě pracoviště;
  • Z dotace nelze hradit investiční a režijní náklady;
  • V případě úspěchu projektu bude dotace poskytnuta podle Směrnice Akademické rady Akademie věd ČR č. 5/2021;
  • Pro více informací si přečtěte směrnici programu PRAK.“

Formulář pro registraci projektu do programu PRAK​ 2023