Naše podpora pro byznys

AV ČR představuje 52 výzkumných ústavů a 8 000 zaměstnanců. Orientace při hledání příležitostí spolupráce, expertů či odborných služeb může být pro vás obtížná. Využijte konzultační služby nebo poradenství v oblasti transferu technologií, duševního vlastnictví a smluvních ujednání. Jsme připravení pomoci vám i při jednání o nabídce výsledků výzkumu pracovišťAV ČR.

Spolupráce

Partner ve společných
vědecko-výzkumných
projektech

Smluvní výzkum

Poradce výzkumu

Strategický či finanční
investor a podílník ve
spin-off/start-up firmách

Sponzor výzkumu

Pravidla spolupráce

Ke stažení

AVex: expertní stanovisko AV ČR

[PDF]
Transfer znalostí a technologií a jak ho podpořit v ČR. Nezávislé expertní stanovisko Akademie věd ČR. Text shrnuje cíl a smysl transferu znalostí a technologií a současný systém jeho podpory v České republice. Odhaluje překážky rozvoje přenosu vědeckých poznatků do praxe a nastiňuje cesty, jak nastavit systém efektivní podpory.

Identifikace hospodářských a nehospodářských činností

[PDF]
Identifikace hospodářských a nehospodářských činností výzkumných organizací a výzkumných infrastruktur ve výzkumu, vývoji a inovacích (metodické doporučení)

Doporučení pro nakládání s duševním vlastnictvím

[PDF]
Doporučení mají za úkol připomenout zákonné závazky, kterými jsou pracoviště AV ČR vázána a citlivě přispívat k jejich reálnému plnění při současné minimalizaci nadbytečné administrativní zátěže.

Brožura Transfer jede

[PDF]
Prozkoumejte, co vše CETTAV dělá a objevte možnosti spolupráce.