Transfer znalostí

avcr-logo

Propojujeme vědu s byznysem

Naše podpora pro byznys

AV ČR představuje 52 výzkumných ústavů a 8 000 zaměstnanců. Orientace při hledání příležitostí spolupráce, expertů či odborných služeb může být pro vás obtížná. Využijte konzultační služby nebo poradenství v oblasti transferu technologií, duševního vlastnictví a smluvních ujednání. Jsme připravení pomoci vám i při jednání o nabídce výsledků výzkumu pracovišť AV ČR.

Partner ve společných
vědecko-výzkumných
projektech

Smluvní výzkum

Poradce výzkumu 

Strategický či finanční
investor a podílník ve
spin-off/start-up firmách

Sponzor výzkumu

Pravidla spolupráce 

Ke stažení

Založení spin-off (CzechInvest)

[PDF]
Jednoduchá brožura, kterou zpracoval CzechInvest v rámci aktivit Inovační strategie ČR 2019 – 2030. Obsahuje základní otázky a odpovědi k tomu, co je nebo může být vnímáno jako spin-off a s snaží se povzbudit akademické prostředí k jejich zakládání

CETTAV v číslech

[PDF]
Vše, co potřebujete vědět o CETTAV.