Naše podpora pro byznys

AV ČR představuje 52 výzkumných ústavů a 8 000 zaměstnanců. Orientace při hledání příležitostí spolupráce, expertů či odborných služeb může být pro vás obtížná. Využijte konzultační služby nebo poradenství v oblasti transferu technologií, duševního vlastnictví a smluvních ujednání. Jsme připravení pomoci vám i při jednání o nabídce výsledků výzkumu pracovišťAV ČR.

Spolupráce

Partner ve společných
vědecko-výzkumných
projektech

Smluvní výzkum

Poradce výzkumu

Strategický či finanční
investor a podílník ve
spin-off/start-up firmách

Sponzor výzkumu

Pravidla spolupráce

Ke stažení

Brožura Transfer jede

[PDF]
Prozkoumejte, co vše CETTAV dělá a objevte možnosti spolupráce.