Naše podpora pro vědce

CETTAV (Centrum transferu technologií AV ČR) je specializované oddělení Střediska společných činností AV ČR. Podpora pro vědce probíhá formou konzultací a poskytováním služeb všem pracovištím AV ČR v oblasti uplatňování výsledků výzkumu v praxi. Pomáhá vědeckým týmům s konkrétními případy komercializace výsledků, analýzou potenciálu praktického uplatnění, strategií ochrany duševního vlastnictví i smluvním zajištěním spoluprací s aplikačním sektorem.

Poskytujeme ústavům AV ČR specializované vzdělávání, semináře a workshopy pro vědecké pracovníky, technickohospodářskou správu a pracovníky transferu znalostí. Všechny semináře jsou interaktivní, pracují s menším počtem účastníků a nabízejí trénink v řešení reálných situací na pracovištích AV ČR.

Nenašli jste, co jste hledali a zajímá vás další podpora pro vědce?
Kontaktujte Barboru Jedličkovou.

Smluvní vzory SARS CoV-2

Smluvní vzory se vztahují k typickým situacím, ke kterým dochází při spolupráci výzkumných pracovišť s aplikační sférou a zohledňují specifika současné situace v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2. Vzory jsme připravili ve spolupráci s právníkem Mgr. Mikulášem Vargicem a dalšími specialisty na právo VaVaI. Pro získání těchto vzorů, prosím, kontaktujte Michala Beluského. Najdete zde i sekci FAQ, která obsahuje přehled často kladených otázek souvisejících se současnou situací. 

Dotační programy pro aplikovaný výzkum a transfer technologií

Na tomto místě naleznete aktuální přehled domácích i evropských dotačních výzev a programů souvisejících s aplikovaným výzkumem a vývojem, s uplatňováním výsledků výzkumu v praxi, a také s podporou na výzkum v oblasti pandemie COVID-19. Dále zde naleznete odkazy na již existující platformy výzkumných organizací a podniků umožňující zahájení nových spoluprací a transfer znalostí a další důležité informace a aktuality.

Ke stažení

AVex: expertní stanovisko AV ČR

[PDF]
Transfer znalostí a technologií a jak ho podpořit v ČR. Nezávislé expertní stanovisko Akademie věd ČR. Text shrnuje cíl a smysl transferu znalostí a technologií a současný systém jeho podpory v České republice. Odhaluje překážky rozvoje přenosu vědeckých poznatků do praxe a nastiňuje cesty, jak nastavit systém efektivní podpory.

Identifikace hospodářských a nehospodářských činností

[PDF]
Identifikace hospodářských a nehospodářských činností výzkumných organizací a výzkumných infrastruktur ve výzkumu, vývoji a inovacích (metodické doporučení)

Doporučení pro nakládání s duševním vlastnictvím

[PDF]
Doporučení mají za úkol připomenout zákonné závazky, kterými jsou pracoviště AV ČR vázána a citlivě přispívat k jejich reálnému plnění při současné minimalizaci nadbytečné administrativní zátěže.

Brožura Transfer jede

[PDF]
Prozkoumejte, co vše CETTAV dělá a objevte možnosti spolupráce.