Naše podpora pro vědce

CETTAV (Centrum transferu technologií AV ČR) je specializované oddělení Střediska společných činností AV ČR. Poskytuje konzultace a služby všem pracovištím AV ČR v oblasti uplatňování výsledků výzkumu v praxi. Pomáhá vědeckým týmům s konkrétními případy komercializace výsledků, analýzou potenciálu praktického uplatnění, strategií ochrany duševního vlastnictví i smluvním zajištěním spoluprací s aplikačním sektorem.

Poskytujeme ústavům AV ČR specializované vzdělávání, semináře a workshopy pro vědecké pracovníky, technickohospodářskou správu a pracovníky transferu znalostí. Všechny semináře jsou interaktivní, pracují s menším počtem účastníků a nabízejí trénink v řešení reálných situací na pracovištích AV ČR.

Nenašli jste, co jste hledali nebo chcete vědět více?
Kontaktujte Barboru Jedličkovou

Smluvní vzory SARS CoV-2

Smluvní vzory se vztahují k typickým situacím, ke kterým dochází při spolupráci výzkumných pracovišť s aplikační sférou a zohledňují specifika současné situace v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2. Vzory jsme připravili ve spolupráci s právníkem Mgr. Mikulášem Vargicem a dalšími specialisty na právo VaVaI. Pro získání těchto vzorů, prosím, kontaktujte Michala Beluského. Najdete zde i sekci FAQ, která obsahuje přehled často kladených otázek souvisejících se současnou situací. 

Dotační programy pro aplikovaný výzkum a transfer technologií

Na tomto místě naleznete aktuální přehled domácích i evropských dotačních výzev a programů souvisejících s aplikovaným výzkumem a vývojem, s uplatňováním výsledků výzkumu v praxi, a také s podporou na výzkum v oblasti pandemie COVID-19. Dále zde naleznete odkazy na již existující platformy výzkumných organizací a podniků umožňující zahájení nových spoluprací a transfer znalostí a další důležité informace a aktuality.

Ke stažení

Brožura Transfer jede

[PDF]
Prozkoumejte, co vše CETTAV dělá a objevte možnosti spolupráce.