KALENDÁŘ PŘIPRAVOVANÝCH AKCÍ

07/10/2021
Jak lze chránit výsledky vědy a výzkumu, kdy má smysl zvolit určitou metodu a jaká jsou úskalí procesu zajištění ochrany? Jak se připravit na schůzku s patentovým zástupcem a k čemu může být užitečná patentová rešerše? Podíváme se na specifika jednotlivých typů možné ochrany, na výhody, nevýhody a rizika a omezení.
21/10/2021
Řekneme si, proč máme v souvislosti s výsledky vědy uvažovat taky o marketingu. Ukážeme si, jaké nástroje a metody můžeme využít k vytvoření plánu uplatnění v praxi. Podíváme se krátce také na metody základního ocenění hodnoty výsledku a potřebné finanční souvislosti. Zkusíme definovat cílové skupiny – okruhy zájemců o náš výsledek a sestavíme zaměření obsahu nabídky a prezentací.
04/11/2021
Kdy dává smysl uvažovat o založení nové firmy, která bude využívat výsledky výzkumu v praxi? Kdy mluvíme o licenčních smlouvách a licenčních ujednáních? Základem workshopu je orientace v problematice licenčních smluv jednak z hlediska platného práva, jednak s ohledem na mezinárodní praxi.
18/11/2021
Nejčastější forma transferu znalostí u vědeckých výsledků, které ještě nejsou zralé pro licencování, je spolupráce s průmyslovým nebo aplikačním partnerem. Souvisí s tím celý balíček smluvních typů, sjednané podmínky zasahují do celé řady oblastí – od způsobu financování až po vyjasnění práv spolupracujících subjektů.