KALENDÁŘ PŘIPRAVOVANÝCH AKCÍ

22/09/2022
Kdy dává smysl uvažovat o založení nové firmy, která bude využívat výsledky výzkumu v praxi? Kdy mluvíme o licenčních smlouvách a licenčních ujednáních? Základem workshopu je orientace v problematice licenčních smluv jednak z hlediska platného práva, jednak s ohledem na mezinárodní praxi.
13/10/2022
Nejčastější forma transferu znalostí u vědeckých výsledků, které ještě nejsou zralé pro licencování, je spolupráce s průmyslovým nebo aplikačním partnerem. Souvisí s tím celý balíček smluvních typů, sjednané podmínky zasahují do celé řady oblastí – od způsobu financování až po vyjasnění práv spolupracujících subjektů.
10/11/2022
Řekneme si, proč máme v souvislosti s výsledky vědy uvažovat taky o marketingu. Ukážeme si, jaké nástroje a metody můžeme využít k vytvoření plánu uplatnění v praxi. Podíváme se krátce také na metody základního ocenění hodnoty výsledku a potřebné finanční souvislosti. Zkusíme definovat cílové skupiny – okruhy zájemců o náš výsledek a sestavíme zaměření obsahu nabídky a prezentací.