Transfer znalostí

avcr-logo

Propojujeme vědu s byznysem

Naše podpora pro vědce

Centrum transferu technologií je respektovanou konzultační autoritou v oblasti smluvních vztahů, ochrany duševního vlastnictví a komercializace. Konzultace a odborné poradenství poskytujeme pracovištím AV ČR i firemním zákazníkům. Transfer znalostí je reálné využití nových myšlenek a poznatků v praxi.

Podpora zavedení systému transferu technologií

Výsledek vhodný transferování
Posuzování nabídek
Práva k zaměstnaneckým dílům

Formou konzultací pomáháme řešit aktuální potřeby ústavů. Zkušenosti s transferem znalostí a technologií nám umožňují chápat problematiku napříč odbornostmi členů celého týmu. Snažíme se o důkladnou analýzu a pochopení každé situace a hledáme funkční řešení, která jsou dlouhodobě přínosná. 

Nenašli jste, co jste hledali nebo chcete vědět více?
Kontaktujte Michala Beluského

Smlouvy ve výzkumu

Posouzení smluv a dohod
Smlouva o spoluvlastnictví patentu
Smluvní úpravy spoluprací ve výzkumu

Nabízíme podporu při sjednávání spolupráce s podniky a dalšími zástupci aplikační sféry. Snažíme se hájit zájmy AV ČR a zároveň nebrzdit slibnou spolupráci přílišným právním formalismem. Zajistíme soulad vaší smlouvy s tzv. pravidly veřejné podpory. Podporujeme výzkumná partnerství mezi pracovišti a dalšími výzkumnými organizacemi. Budeme Vás podporovat a reprezentovat na jednáních se zahraničními partnery.

Nenašli jste, co jste hledali nebo chcete vědět více?
Kontaktujte Michala Beluského

Ochrana duševního vlastnictví

Patentové audity
Vyhledání patentového zástupce
Pomoc s přípravou patentu

Hledáte způsob, jak dále využít existující výsledky a navázat nové spolupráce? Máme k dispozici pokročilé rešeršní nástroje a nabízíme komplexní analytické služby, například zpracování patentového auditu na Vašem pracovišti. Výstupem auditu bude úplný soupis patentů a užitných vzorů, přehled běžících lhůt a průvodní list ke každému právnímu dokumentu s návrhem dalšího využití a postupu. 
Potřebujete  pomoct s vyhledáním pro Vás vhodných patentových kanceláří a zástupců? Napište nám své požadavky.

Nenašli jste, co jste hledali nebo chcete vědět více?
Kontaktujte Jakuba Hrušku.

Licencování a komercializace

Licenční smlouvy
Spin-off firmy
Financování pro „PoC“

Poskytujeme pracovištím licenční poradenství a pomáháme jim v navigaci mezi Skyllou „open access“ a Charybdou tlaku na komercializaci výsledků výzkumu. V CeTTAV jsme přesvědčeni o vzájemném souladu těchto imperativů, kterého dosahujeme profesionálními smlouvami a vyváženými licenčními podmínkami. Podporujeme vznik akademických spin-off firem, které reprezentují hodnoty AV ČR.

Nenašli jste, co jste hledali nebo chcete vědět více?
Kontaktujte Michala Beluského

Vztahy s průmyslem a marketing

Marketing výsledků
Spolupráce s aplikační sférou a investory
Databáze výsledků VaV AV ČR

Nabízíme pomoc s navazováním spolupráce s takzvanou aplikační sférou. Pořádáme mezioborové diskuse, kulaté stoly i neformální setkání. Vyvinuli jsme Databázi výsledků vědy a výzkumu AV ČR, která slouží jako nástroj při prezentaci Vašich výsledků směrem k potenciálním investorům i výzkumným partnerům. Pomůžeme Vám s přípravou nabídkového listu i marketingového plánu.

Nenašli jste, co jste hledali nebo chcete vědět více?
Kontaktujte Kristýnu Konečnou, Kláru Langerovou, Jiřího Kavana