Transfer znalostí

avcr-logo

Propojujeme vědu s byznysem

ŠKOLÍCÍ PROGRAM: TRANSFER ZNALOSTÍ V AKADEMICKÉM PROSTŘEDÍ

Transfer znalostí a technologií se v prostředí AV ČR skloňuje už řadu let. Socioekonomická relevance se již stabilně usadila v metodách hodnocení kvality výzkumné práce, politici a poskytovatelé dotací se čím dál více dožadují propojení výzkumu a aplikační praxe. Jak se v tématu zorientovat, co je důležité vědět, na koho se obrátit pro radu a pomoc, kdy a v jakých souvislostech o transferu znalostí uvažovat, na co si dát pozor – otázky, která otevřeme. Úvodní seminář, který pokládá základní kameny transferu znalostí do souvislostí s výzkumnou prací, nabízí rozcestník k dalším prohlubujícím tématům a souvislostem a upozorňuje na princip zodpovědného výzkumu.

Téma:
  • Jak moc zasahuje transfer znalostí do výzkumné praxe?
  • Uplatňování výsledků v praxi.
Cíle:
  • Zamyšlení se vlastními motivacemi k výzkumné práci a smyslem veřejně financovaného výzkumu. Dojde k propojení pravidel účelového financování s běžnou praxí. Seznámí se základními typy souvisejících práv k výsledkům výzkumné práce.
  • Uvědomění si rozmanitosti typů výsledků a výstupů své práce a možností jejich uplatnitelnosti v praxi.
  • Na konkrétních příkladech se účastníci seznámí s pojmem aplikační sféra. Zváží základní typy interakce s aplikační sférou a přiřadí vlastní výsledek k nejvhodnějšímu typu.

Pro více informací o tomto kurzu kontaktujte Barboru Jedličkovou.