Příklady pomoci

Zavedli jsme a koordinujeme činnost Rady pro využívání duševního vlastnictví a poskytujeme podporu i dalším poradním orgánům Akademické rady AV ČR, jako jsou Rada pro spolupráci AV ČR s podnikatelskou a aplikační sférou a Majetková komise.

Vydali jsme komplexní dokument Doporučení pro nakládání s duševním vlastnictvím řešící mimo jiné problematiku pravidel veřejné podpory a výklad pojmů „smluvního výzkumu“.

Pomohli jsme nastavit smlouvu o spolupráci mezi Ústavem informatiky AV ČR a firmou AVAST, díky které byly zajištěny rovné podmínky pro obě strany.

Úspěšně jsme vyjednali navrácení vzorků gorilího DNA pro Ústav biologie obratlovců AV ČR, které byly zadrženy v USA a bez nichž by vědkyně nemohla dokončit výzkum, publikovat plánované články a hrozilo i vrácení dotace.

Úzce spolupracujeme s TOPTEC a Ústavem geoniky AV ČR na interní metodice vykazování hospodářské a nehospodářské činnosti včetně její obhajoby před MŠMT.

Podali jsme úspěšnou projektovou žádost GAMA2 pro Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR.

Poskytli jsme konzultace a ocenění výroby (vlastní či spin-off) interferometrů pro Ústav přístrojové
techniky AV ČR

Zpracovali jsme stanovisko k právní závaznosti seznamu výzkumných organizací a významu
vykazování příjmů z transferu znalostí.