Produkt a marketing

Obsah

  • Plán/strategie uplatnění včetně základních finančních souvislostí
  • Cílové skupiny, marketingové a propagační nástroje

Řekneme si, proč máme v souvislosti s výsledky vědy uvažovat taky o marketingu. Ukážeme si, jaké nástroje a metody můžeme využít k vytvoření plánu uplatnění v praxi. Podíváme se krátce také na metody základního ocenění hodnoty výsledku a potřebné finanční souvislosti. Zkusíme definovat cílové skupiny – okruhy zájemců o náš výsledek a sestavíme zaměření obsahu nabídky a prezentací. Prozkoumáme charakter různých zájemců a investorů a jejich „informační“ očekávání a potřeby.

Pro koho

Intenzivní semestrální kurz pro všechny pracovníky z pracovišť AV ČR začínající v transferu znalostí a technologií.

Typ akce

Interaktivní workshop

Kdy a kde

10. – 11. 11. 2022
Velká zasedací místnost CETTAV
Vodičkova 40, Praha 1
Vstup na akci pouze po předchozí registraci emailem u Barbory Jedličkové

Lektoři

Klára Langerová, Radka Šmídová, Lenka Scholzová

Kontakt

Barbora Jedličková, +420 731 663 879